Grace Dance Academy

GIẢI VÔ ĐỊCH KHIÊU VŨ THỂ THAO & NGHỆ THUẬT GRACEDANCE Cúp Hoàng Lan Mở Rộng Lần I Năm 2021

TIMELINE CHƯƠNG TRÌNH

# Trước
Prev
Sau
Next
Sự kiện
Event
Điệu
Dance
Heat VĐV
Athletes
Thời gian
Time
1 Trung niên 1 - Hạng E3 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Bebop 1 3 8:30 3/1
2 Cộng tuổi 65 - 80 - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Rumba 1 2 08:32:30 3/1
3 Trung niên 1 - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Rumba 1 2 08:32:30 3/1
4 Trung niên 2 - Hạng E1 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Chachacha 1 2 08:35:00 3/1
5 Trung niên 2 - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Rumba 1 3 08:37:30 3/1
6 Hạng Phong Trào - Cao niên - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Rumba 1 2 08:37:30 3/1
7 Vô địch - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Rumba 1 4 08:40:00 3/1
8 Thầy trò - Trung niên - Hạng E5 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Tango 1 3 08:42:30 3/1
9 Thầy trò - Trung niên - Hạng E4 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Boston 1 2 08:45:00 3/1
10 Trung niên 2 - Hạng E4 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Boston 1 2 08:45:00 3/1
11 Cộng tuổi 45 - 54 - Hạng E3 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Bebop 1 2 08:47:30 3/1
12 Vô địch - Hạng E4 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Boston 1 3 08:50:00 3/1
13 Vô địch - Hạng E1 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Chachacha 1 2 08:52:30 3/1
14 Clb Sao Biển Dancesport KH - Thầy trò - Trung niên - Hạng D1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C, R 1 3 08:55:00 3/1
15 Clb Sao Biển Dancesport KH - Thầy trò - Trung niên - Hạng E1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C 1 3 09:00:00 3/1
16 Trung niên 1 - Hạng E1 Latin (Chung kết)
C 1 2 09:00:00 3/1
17 Trung niên 1 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 3 09:02:30 3/1
18 Clb Sao Biển Dancesport KH - Thầy trò - Trung niên - Hạng E2 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
R 1 3 09:07:30 3/1
19 Trung niên 1 - Hạng E2 Latin (Chung kết)
R 1 2 09:07:30 3/1
20 Trung niên 1 - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 3 09:10:00 3/1
21 Thầy trò - Thanh thiếu niên - Hạng E1 Latin (Chung kết)
C 1 2 09:10:00 3/1
22 Beginner Trung niên - Hạng D1 Latin (Chung kết)
C, R 1 3 09:12:30 3/1
23 Beginner Trung niên - Hạng E2 Latin (Chung kết)
R 1 4 09:17:30 3/1
24 Beginner Trung niên - Hạng E1 Latin (Chung kết)
C 1 3 09:20:00 3/1
25 Vô địch - Hạng E1 Latin (Chung kết)
C 1 3 09:20:00 3/1
26 Trung niên 2 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 2 09:22:30 3/1
27 Ladies Thanh – Trung Niên - Hạng E2 Latin (Chung kết)
R 1 3 09:27:30 3/1
28 Thầy trò - Thanh thiếu niên - Hạng E2 Latin (Chung kết)
R 1 2 09:27:30 3/1
29 Vô địch - Hạng E2 Latin (Chung kết)
R 1 2 09:27:30 3/1
30 DT Dancesport - Nhi đồng 1 - Hạng F3 Latin (Chung kết)
J 1 3 09:30:00 3/1
31 Vĩnh Huy NVHLĐ Phú Yên - Nhi đồng - Hạng F3 Latin (Chung kết)
J 1 3 09:30:00 3/1
32 Hạng Phong Trào - Thiếu Nhi - Hạng F3 Latin (Chung kết)
J 1 3 09:30:00 3/1
33 Thiếu nhi 2 - Hạng F3 Latin (Chung kết)
J 1 4 09:30:00 3/1
34 DT Dancesport - Nhi đồng 1 - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 3 09:32:30 3/1
35 Dancesport Ngôi Sao Đồng Nai - Thiếu Nhi - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 3 09:32:30 3/1
36 Clb Khiêu Vũ TX.Ninh Hòa - Hiệp Phan - Thiếu Nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C 1 3 09:32:30 3/1
37 Hạng Phong Trào - Thiếu Nhi - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 3 09:32:30 3/1
38 Thế Long Dancesport - Nhi đồng - Hạng F1 Latin - Nhóm 7 (Chung kết)
C 1 4 09:32:30 3/1
39 Thế Long Dancesport - Thiếu Nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
C 1 3 09:32:30 3/1
40 Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa - Nhi đồng - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C 1 3 09:32:30 3/1
41 Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa - Nhi đồng - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C 1 3 09:32:30 3/1
42 Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa - Thiếu Nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C 1 3 09:32:30 3/1
43 Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà) - Thiếu Nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C 1 3 09:32:30 3/1
44 DT Dancesport - Nhi đồng 1 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 3 09:35:00 3/1
45 Clb Khiêu Vũ TX.Ninh Hòa - Hiệp Phan - Thiếu Nhi - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 3 09:35:00 3/1
46 Thế Long Dancesport - Thiếu Nhi - Hạng F2 Latin - Nhóm 6 (Chung kết)
R 1 3 09:35:00 3/1
47 Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa - Nhi đồng - Hạng F2 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
R 1 3 09:35:00 3/1
48 Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa - Nhi đồng - Hạng F2 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
R 1 3 09:35:00 3/1
49 Hạng Phong Trào - Thiếu Nhi - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 3 09:35:00 3/1
50 Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa - Thiếu Nhi - Hạng F2 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
R 1 3 09:35:00 3/1
51 Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa - Thiếu Nhi - Hạng F2 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
R 1 3 09:35:00 3/1
52 Nhi đồng 1 - Hạng F3 Latin (Chung kết)
J 1 4 09:37:30 3/1
53 Thiếu nhi 1 - Hạng F3 Latin (Chung kết)
J 1 6 09:37:30 3/1
54 DT Dancesport - Nhi đồng 1 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 3 09:40:00 3/1
55 Dancesport Ngôi Sao Đồng Nai - Thiếu Nhi - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 3 09:40:00 3/1
56 Thế Long Dancesport - Nhi đồng - Hạng FD1 Latin - Nhóm 9 (Chung kết)
C, R 1 3 09:40:00 3/1
57 Thế Long Dancesport - Thiếu Nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 4 (Chung kết)
C, R 1 3 09:40:00 3/1
58 Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa - Nhi đồng - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 3 09:40:00 3/1
59 Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa - Thiếu Nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C, R 1 3 09:40:00 3/1
60 Thế Long Dancesport - Thiếu Nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 8 (Chung kết)
C, R 1 3 09:40:00 3/1
61 Trung niên 2 - Hạng E5 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Tango 1 3 09:45:00 3/1
62 Vô địch - Hạng E3 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Bebop 1 3 09:47:30 3/1
63 Vô địch - Hạng E5 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Tango 1 4 09:50:00 3/1
64 Vô địch - Hạng E7 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Walze 1 2 09:52:30 3/1
65 Trung niên 1 - Hạng D1 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Boston, Tango 1 2 09:55:00 3/1
66 Trung niên 2 - Hạng D2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Chachacha, Rumba 1 2 10:00:00 3/1
67 Trung niên 1 - Hạng B Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chung kết)
Rumba, Bebop, Boston, Tango 1 2 10:05:00 3/1
68 Trung niên 1 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 5 10:15:00 3/1
69 HARMONY DANCE STUDIO - Trung niên - Hạng FC1 Latin (Chung kết)
S, C, R 1 3 10:17:30 3/1
70 Trung niên 2 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 2 10:25:00 3/1
Nghỉ giải lao
Breaks
KHAI MẠC GIẢI
10:27:30
71 Thanh niên - Hạng C Standard (Chung kết)
W, T, Q 1 2 11:07:30 3/1
72 Thiếu niên 2 - Hạng FA Standard (Chung kết)
W, T, VW, F, Q 1 1 11:15:00 3/1
73 Formation - Trung Niên (Chung kết)
S, C, R, P, J, W, T, VW, F, Q 1 3 11:27:30 3/1
74 Thầy trò - Thanh thiếu niên - Hạng E2 Standard (Chung kết)
T 1 1 11:52:30 3/1
75 Thanh niên - Hạng A Latin (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 5 11:55:00 3/1
Nghỉ giải lao
Breaks
NGHỈ GIẢI LAO
12:07:30
76 DT Dancesport - Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 3 13:07:30 3/1
77 Nhi đồng 2 - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 4 13:07:30 3/1
78 Thiếu niên 1 - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 4 13:07:30 3/1
79 Thế Long Dancesport - Thiếu Nhi - Hạng FC Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C, R, J 1 3 13:07:30 3/1
80 Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa - Thiếu Nhi - Hạng F2 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
R 1 3 13:15:00 3/1
81 Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa - Nhi đồng - Hạng F2 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
R 1 3 13:15:00 3/1
82 Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa - Nhi đồng - Hạng F2 Latin - Nhóm 4 (Chung kết)
R 1 3 13:15:00 3/1
83 Nhi đồng 2 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 6 13:15:00 3/1
84 Nhi đồng 1 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 6 13:15:00 3/1
85 Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa - Thiếu Nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C, R 1 3 13:17:30 3/1
86 Nhi đồng 1 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 4 13:17:30 3/1
87 Thiếu niên 1 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 5 13:17:30 3/1
88 STAR KIDS DANCE NTN QUẬN TÂN PHÚ - Thiếu nhi 2 - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 3 13:22:30 3/1
89 Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 6 13:22:30 3/1
90 Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 10 13:30:00 3/1
91 Thiếu nhi 2 - Hạng D1 Latin (Chung kết)
C, R 1 2 13:30:00 3/1
92 Thiếu nhi 2 - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 6 13:35:00 3/1
93 Clb Khiêu Vũ TX.Ninh Hòa - Hiệp Phan - Thiếu Nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
C 1 4 13:42:30 3/1
94 Thế Long Dancesport - Thiếu Nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 5 (Chung kết)
C 1 3 13:42:30 3/1
95 Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa - Nhi đồng - Hạng F1 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
C 1 3 13:42:30 3/1
96 Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa - Thiếu Nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C 1 3 13:42:30 3/1
97 Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa - Thiếu Nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
C 1 3 13:42:30 3/1
98 Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà) - Thiếu Nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C 1 3 13:42:30 3/1
99 Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà) - Thiếu Nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
C 1 3 13:42:30 3/1
100 Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà) - Thiếu Nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 4 (Chung kết)
C 1 3 13:42:30 3/1
101 Thiếu nhi 2 - Hạng C Latin (Chung kết)
C, R, J 1 2 13:45:00 3/1
102 Clb Khiêu Vũ TX.Ninh Hòa - Hiệp Phan - Thiếu Nhi - Hạng Solo Bachata Latin (Chung kết)
Bachata 1 3 13:52:30 3/1
103 Hạng Phong Trào - Thiếu Nhi - Hạng FB Latin (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 13:55:00 3/1
104 Nhi đồng 2 - Hạng FB Latin (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 13:55:00 3/1
105 Hạng Phong Trào - Thiếu Nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C 1 3 14:05:00 3/1
106 Thiếu nhi 2 - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 9 14:05:00 3/1
107 Thiếu nhi 1 - Hạng FB Latin (Chung kết)
S, C, R, J 1 5 14:07:30 3/1
108 Vĩnh Huy NVHLĐ Phú Yên - Thiếu Nhi - Hạng F4 Latin (Chung kết)
S 1 3 14:17:30 3/1
109 Thiếu nhi 2 - Hạng F4 Latin (Chung kết)
S 1 5 14:17:30 3/1
110 Hạng Phong Trào - Thiếu Nhi - Hạng FB Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 14:20:00 3/1
111 Thiếu nhi 2 - Hạng FB Latin (Chung kết)
S, C, R, J 1 4 14:20:00 3/1
112 Nhi đồng 2 - Hạng F4 Latin (Chung kết)
S 1 4 14:30:00 3/1
113 Thiếu nhi 1 - Hạng F4 Latin (Chung kết)
S 1 4 14:30:00 3/1
114 Thiếu niên 1 - Hạng F4 Latin (Chung kết)
S 1 2 14:30:00 3/1
115 Thiếu niên 2 - Hạng FB Latin (Chung kết)
S, C, R, J 1 2 14:32:30 3/1
116 Hạng Phong Trào - Thiếu Nhi - Hạng FB Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 14:32:30 3/1
117 Thiếu niên 1 - Hạng FB Latin (Chung kết)
S, C, R, J 1 2 14:32:30 3/1
118 Hạng Phong Trào - Thiếu Nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C 1 3 14:42:30 3/1
119 Thiếu niên 1 - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 4 14:42:30 3/1
120 Clb Khiêu Vũ TX.Ninh Hòa - Hiệp Phan - Thiếu Nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C 1 0 14:42:30 3/1
121 Nhi đồng 2 - Hạng FA Latin (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 3 14:45:00 3/1
122 Thiếu nhi 2 - Hạng FA Latin (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 3 14:45:00 3/1
123 Thiếu nhi 1 - Hạng FA Latin (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 2 14:45:00 3/1
124 Thiếu nhi 2 - Hạng F1 Standard (Chung kết)
W 1 2 14:57:30 3/1
125 Thiếu niên 1 - Hạng F1 Standard (Chung kết)
W 1 2 14:57:30 3/1
126 Thiếu nhi 2 - Hạng F2 Standard (Chung kết)
T 1 2 15:00:00 3/1
127 Thiếu niên 1 - Hạng F2 Standard (Chung kết)
T 1 2 15:00:00 3/1
128 Thiếu nhi 2 - Hạng F3 Standard (Chung kết)
Q 1 2 15:02:30 3/1
129 Thiếu nhi 2 - Hạng F5 Standard (Chung kết)
VW 1 2 15:05:00 3/1
130 Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Standard (Chung kết)
W, T 1 2 15:07:30 3/1
131 Thiếu niên 1 - Hạng FD1 Standard (Chung kết)
W, T 1 2 15:07:30 3/1
132 Thiếu niên 1 - Hạng FA Latin (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 2 15:12:30 3/1
133 Thiếu niên 2 - Hạng FA Latin (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 2 15:12:30 3/1
134 Thế Long Dancesport - Thiếu Nhi - Hạng FA Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 3 15:12:30 3/1
135 Thiếu niên 2 - Hạng F1 Standard (Chung kết)
W 1 2 15:25:00 3/1
136 Thiếu niên 2 - Hạng F2 Standard (Chung kết)
T 1 2 15:27:30 3/1
137 Thiếu niên 2 - Hạng FD1 Standard (Chung kết)
W, T 1 2 15:30:00 3/1
138 141 Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin (Tứ kết)
C 1 21 15:35:00 3/1
139 151 Nhi đồng 1 - Hạng F1 Latin (Bán kết)
C 1 11 15:37:30 3/1
140 153 Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin (Bán kết)
C 1 16 15:40:00 3/1
141 138 152 Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin (Bán kết)
C 1 12 15:42:30 3/1
142 168 Thiếu nhi 1 - Hạng F2 Latin (Bán kết)
R 1 14 15:45:00 3/1
143 160 Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin (Bán kết)
C, R 1 11 15:47:30 3/1
144 Trước thanh niên - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 4 15:52:30 3/1
145 Trước thanh niên - Hạng E4 Latin (Chung kết)
S 1 2 15:55:00 3/1
146 Thanh niên - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 6 15:57:30 3/1
147 Thanh niên - Hạng D1 Latin (Chung kết)
C, R 1 2 16:00:00 3/1
148 Thanh niên - Hạng E1 Latin (Chung kết)
C 1 2 16:05:00 3/1
149 Thanh niên - Hạng E2 Latin (Chung kết)
R 1 3 16:07:30 3/1
150 Thanh niên - Hạng E4 Latin (Chung kết)
S 1 2 16:10:00 3/1
151 139 Nhi đồng 1 - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 6 16:12:30 3/1
152 141 Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 6 16:12:30 3/1
153 140 Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 7 16:12:30 3/1
154 Nhi đồng 1 - Hạng FD2 Latin (Chung kết)
C, J 1 3 16:15:00 3/1
155 Nhi đồng 2 - Hạng FD2 Latin (Chung kết)
C, J 1 3 16:15:00 3/1
156 Thiếu nhi 1 - Hạng FD2 Latin (Chung kết)
C, J 1 7 16:15:00 3/1
157 Thiếu niên 1 - Hạng FD2 Latin (Chung kết)
C, J 1 2 16:15:00 3/1
158 Nhi đồng 2 - Hạng F3 Latin (Chung kết)
J 1 4 16:20:00 3/1
159 Nhi đồng 2 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 6 16:22:30 3/1
160 143 Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 6 16:22:30 3/1
161 Thiếu niên 2 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 2 16:22:30 3/1
162 Nhi đồng 2 - Hạng FD3 Latin (Chung kết)
S, R 1 5 16:27:30 3/1
163 Thiếu nhi 1 - Hạng FD3 Latin (Chung kết)
S, R 1 9 16:27:30 3/1
164 Thiếu nhi 2 - Hạng FD2 Latin (Chung kết)
C, J 1 4 16:32:30 3/1
165 Thiếu niên 2 - Hạng FD3 Latin (Chung kết)
S, R 1 2 16:37:30 3/1
166 Thiếu nhi 2 - Hạng D3 Latin (Chung kết)
S, R 1 2 16:37:30 3/1
167 Thiếu nhi 1 - Hạng E2 Latin (Chung kết)
R 1 3 16:42:30 3/1
168 142 Thiếu nhi 1 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 6 16:42:30 3/1
169 Thiếu nhi 2 - Hạng FD3 Latin (Chung kết)
S, R 1 5 16:45:00 3/1
170 Thiếu niên 1 - Hạng FD3 Latin (Chung kết)
S, R 1 4 16:45:00 3/1
171 Thiếu nhi 2 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 9 16:50:00 3/1
172 Thiếu niên 1 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 5 16:50:00 3/1
173 Thiếu nhi 2 - Hạng B Latin (Chung kết)
S, C, R, J 1 2 16:52:30 3/1
174 Thiếu nhi 2 - Hạng F5 Latin (Chung kết)
P 1 3 17:02:30 3/1
175 Thiếu nhi 2 - Hạng A Latin (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 2 17:05:00 3/1
Nghỉ giải lao
Breaks
Trao Giải - Bế Mạc Giải
17:17:30