Grace Dance Academy

GIẢI VÔ ĐỊCH KHIÊU VŨ THỂ THAO & NGHỆ THUẬT GRACEDANCE Cúp Hoàng Lan Mở Rộng Lần I Năm 2021

TIMELINE CHƯƠNG TRÌNH

Sự kiện 1: Trung niên 1 - Hạng E3 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Bebop - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 8:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
194 (M) Bùi Văn Hoàng Anh - (F) Lê Thị Mỹ Liên Grace Dance Academy #1
104 (M) Lê Văn Hân - (F) Nguyễn Thị Liễu Trang Clb Khiêu Vũ Hòa Anh #1
196 (M) Nguyễn Thế Hân - (F) Hồ Thị Hằng Clb Khiêu Vũ Hòa Anh #1

Sự kiện 2: Cộng tuổi 65 - 80 - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Rumba - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 08:32:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
056 (M) Ngọc Sơn Hoàng Minh - (F) Nguyễn Thi Tươi HOANG MINH - BIÊN HÒA ĐỒNG NAI #1
003 (M) Đặng văn Hùng - (F) Nguyễn thanh Nga Khiêu vũ nghệ thuật gò vấp #1

Sự kiện 3: Trung niên 1 - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Rumba - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 08:32:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
081 (M) Đàm Duy Hải - (F) Phan Thị Kim Hiệp Clb Khiêu Vũ TX.Ninh Hòa - Hiệp Phan #1
104 (M) Lê Văn Hân - (F) Nguyễn Thị Liễu Trang Clb Khiêu Vũ Hòa Anh #1

Sự kiện 4: Trung niên 2 - Hạng E1 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Chachacha - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 08:35:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
102 (M) Nguyễn Hữu Liền - (F) Nguyễn Thị Liễu Trang Clb Khiêu Vũ Hòa Anh #1
019 (M) Lữ Ngọc Trâm - (F) Lê Thị Hiền CLB NGỌC TRÍ Q12 HCM #1

Sự kiện 5: Trung niên 2 - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Rumba - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 08:37:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
081 (M) Đàm Duy Hải - (F) Phan Thị Kim Hiệp Clb Khiêu Vũ TX.Ninh Hòa - Hiệp Phan #1
103 (M) Nguyễn Văn Bồn - (F) Nguyễn Thị Xuân Clb Khiêu Vũ Hòa Anh #1
019 (M) Lữ Ngọc Trâm - (F) Lê Thị Hiền CLB NGỌC TRÍ Q12 HCM #1

Sự kiện 6: Hạng Phong Trào - Cao niên - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Rumba - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 08:37:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
056 (M) Ngọc Sơn Hoàng Minh - (F) Nguyễn Thi Tươi HOANG MINH - BIÊN HÒA ĐỒNG NAI #1
003 (M) Đặng văn Hùng - (F) Nguyễn thanh Nga Khiêu vũ nghệ thuật gò vấp #1

Sự kiện 7: Vô địch - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Rumba - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 08:40:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
001 (M) Trần quốc Tuấn - (F) Nguyễn thị Mỹ Khiêu vũ nghệ thuật gò vấp #1
081 (M) Đàm Duy Hải - (F) Phan Thị Kim Hiệp Clb Khiêu Vũ TX.Ninh Hòa - Hiệp Phan #1
193 (M) Trần Việt Hải - (F) Nguyễn Ngọc Ngà Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà) #1
011 (M) Trân Văn Phẩm - (F) Đàm Thị Thuý Hằng Vũ Bình Dancesport - Tây ninh #1

Sự kiện 8: Thầy trò - Trung niên - Hạng E5 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Tango - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 08:42:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
081 (M) Đàm Duy Hải - (F) Phan Thị Kim Hiệp Clb Khiêu Vũ TX.Ninh Hòa - Hiệp Phan #1
103 (M) Nguyễn Văn Bồn - (F) Nguyễn Thị Xuân Clb Khiêu Vũ Hòa Anh #1
056 (M) Ngọc Sơn Hoàng Minh - (F) Nguyễn Thi Tươi HOANG MINH - BIÊN HÒA ĐỒNG NAI #1

Sự kiện 9: Thầy trò - Trung niên - Hạng E4 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Boston - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 08:45:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
193 (M) Trần Việt Hải - (F) Nguyễn Ngọc Ngà Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà) #1
056 (M) Ngọc Sơn Hoàng Minh - (F) Nguyễn Thi Tươi HOANG MINH - BIÊN HÒA ĐỒNG NAI #1

Sự kiện 10: Trung niên 2 - Hạng E4 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Boston - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 08:45:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
019 (M) Lữ Ngọc Trâm - (F) Lê Thị Hiền CLB NGỌC TRÍ Q12 HCM #1
103 (M) Nguyễn Văn Bồn - (F) Nguyễn Thị Xuân Clb Khiêu Vũ Hòa Anh #1

Sự kiện 11: Cộng tuổi 45 - 54 - Hạng E3 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Bebop - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 08:47:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
194 (M) Bùi Văn Hoàng Anh - (F) Lê Thị Mỹ Liên Grace Dance Academy #1
196 (M) Nguyễn Thế Hân - (F) Hồ Thị Hằng Clb Khiêu Vũ Hòa Anh #1

Sự kiện 12: Vô địch - Hạng E4 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Boston - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 08:50:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
011 (M) Trân Văn Phẩm - (F) Đàm Thị Thuý Hằng Vũ Bình Dancesport - Tây ninh #1
193 (M) Trần Việt Hải - (F) Nguyễn Ngọc Ngà Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà) #1
103 (M) Nguyễn Văn Bồn - (F) Nguyễn Thị Xuân Clb Khiêu Vũ Hòa Anh #1

Sự kiện 13: Vô địch - Hạng E1 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Chachacha - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 08:52:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
011 (M) Trân Văn Phẩm - (F) Đàm Thị Thuý Hằng Vũ Bình Dancesport - Tây ninh #1
019 (M) Lữ Ngọc Trâm - (F) Lê Thị Hiền CLB NGỌC TRÍ Q12 HCM #1

Sự kiện 14: Clb Sao Biển Dancesport KH - Thầy trò - Trung niên - Hạng D1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:55:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
021 (M) Võ Duy Tân - (F) Cao Thị Hiền Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hòa #1
022 (M) Phan Anh Quang - (F) Đặng Thị Phương Thảo Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hòa #1
023 (M) Lê Nguyễn Khánh - (F) Trần Thu Hải Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hòa #1

Sự kiện 15: Clb Sao Biển Dancesport KH - Thầy trò - Trung niên - Hạng E1 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:00:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
022 (M) Phan Anh Quang - (F) Đặng Thị Phương Thảo Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hòa #1
023 (M) Lê Nguyễn Khánh - (F) Trần Thu Hải Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hòa #1
021 (M) Võ Duy Tân - (F) Cao Thị Hiền Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hòa #1

Sự kiện 16: Trung niên 1 - Hạng E1 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:00:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
091 (M) Nguyễn Minh Hữu Tài - (F) Dương Thị Thu Hường HARMONY DANCE STUDIO #1
194 (M) Bùi Văn Hoàng Anh - (F) Lê Thị Mỹ Liên Grace Dance Academy #1

Sự kiện 17: Trung niên 1 - Hạng FD1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:02:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
012 Trần Thu Hải Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hòa #1
017 Ngô Hồ Cẩm Tú CLB Đức Hùng dancesport #1
101 Phạm Thị Ngọc Hà Dancesport Ngôi Sao Đồng Nai #1

Sự kiện 18: Clb Sao Biển Dancesport KH - Thầy trò - Trung niên - Hạng E2 Latin - Nhóm 3 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:07:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
023 (M) Lê Nguyễn Khánh - (F) Trần Thu Hải Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hòa #1
022 (M) Phan Anh Quang - (F) Đặng Thị Phương Thảo Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hòa #1
021 (M) Võ Duy Tân - (F) Cao Thị Hiền Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hòa #1

Sự kiện 19: Trung niên 1 - Hạng E2 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:07:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
091 (M) Nguyễn Minh Hữu Tài - (F) Dương Thị Thu Hường HARMONY DANCE STUDIO #1
071 (M) Nguyễn Ngọc Khương - (F) Ngô Thị Mỹ Thơm Vĩnh Huy NVHLĐ Phú Yên #1

Sự kiện 20: Trung niên 1 - Hạng F1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:10:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
012 Trần Thu Hải Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hòa #1
017 Ngô Hồ Cẩm Tú CLB Đức Hùng dancesport #1
101 Phạm Thị Ngọc Hà Dancesport Ngôi Sao Đồng Nai #1

Sự kiện 21: Thầy trò - Thanh thiếu niên - Hạng E1 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:10:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
169 (M) Hoàng Tuấn Anh - (F) Lucie Ngọc Câu lạc bộ Quỳnh Lan #1
194 (M) Bùi Văn Hoàng Anh - (F) Lê Thị Mỹ Liên Grace Dance Academy #1

Sự kiện 22: Beginner Trung niên - Hạng D1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:12:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
023 (M) Lê Nguyễn Khánh - (F) Trần Thu Hải Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hòa #1
022 (M) Phan Anh Quang - (F) Đặng Thị Phương Thảo Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hòa #1
021 (M) Võ Duy Tân - (F) Cao Thị Hiền Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hòa #1

Sự kiện 23: Beginner Trung niên - Hạng E2 Latin - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:17:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
023 (M) Lê Nguyễn Khánh - (F) Trần Thu Hải Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hòa #1
022 (M) Phan Anh Quang - (F) Đặng Thị Phương Thảo Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hòa #1
021 (M) Võ Duy Tân - (F) Cao Thị Hiền Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hòa #1
071 (M) Nguyễn Ngọc Khương - (F) Ngô Thị Mỹ Thơm Vĩnh Huy NVHLĐ Phú Yên #1

Sự kiện 24: Beginner Trung niên - Hạng E1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:20:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
022 (M) Phan Anh Quang - (F) Đặng Thị Phương Thảo Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hòa #1
021 (M) Võ Duy Tân - (F) Cao Thị Hiền Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hòa #1
023 (M) Lê Nguyễn Khánh - (F) Trần Thu Hải Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hòa #1

Sự kiện 25: Vô địch - Hạng E1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:20:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
090 (M) Trần Hoàng Ân - (F) Nguyễn Thị Đảm HARMONY DANCE STUDIO #1
059 (M) Trần Huỳnh Dũng Long - (F) Nguyễn Đỗ Quỳnh Tiên X&N Dancesport #1
194 (M) Bùi Văn Hoàng Anh - (F) Lê Thị Mỹ Liên Grace Dance Academy #1

Sự kiện 26: Trung niên 2 - Hạng FD1 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:22:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
199 Dương Thị Thu Hường HARMONY DANCE STUDIO #1
012 Trần Thu Hải Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hòa #1

Sự kiện 27: Ladies Thanh – Trung Niên - Hạng E2 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:27:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
057 (M) Dương Thị Thu Hường - (F) Bùi Thị Thu Thủy HARMONY DANCE STUDIO #1
192 (M) Phạm Thị Hằng Nga - (F) Nguyễn Ngọc Ngà Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà) #1
018 (M) Tăng Thị Dung - (F) Ngô Hồ Cẩm Tú CLB Đức Hùng dancesport #1

Sự kiện 28: Thầy trò - Thanh thiếu niên - Hạng E2 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:27:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
187 (M) Trần Việt Hải - (F) Rikardo Allenna - Mirabell Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà) #1
168 (M) Bùi Hoàng Hiệp - (F) Hoàng Thị Lan Anh Câu lạc bộ Quỳnh Lan #1

Sự kiện 29: Vô địch - Hạng E2 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:27:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
059 (M) Trần Huỳnh Dũng Long - (F) Nguyễn Đỗ Quỳnh Tiên X&N Dancesport #1
071 (M) Nguyễn Ngọc Khương - (F) Ngô Thị Mỹ Thơm Vĩnh Huy NVHLĐ Phú Yên #1

Sự kiện 30: DT Dancesport - Nhi đồng 1 - Hạng F3 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:30:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
025 Trần Như Thảo DT Dancesport #1
028 Đoàn Bảo Châu DT Dancesport #1
027 Ong Trần Bảo Ngọc DT Dancesport #1

Sự kiện 31: Vĩnh Huy NVHLĐ Phú Yên - Nhi đồng - Hạng F3 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:30:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
066 Đặng Mỹ Tiên Vĩnh Huy NVHLĐ Phú Yên #1
062 Trần Ngọc Gia Hân Vĩnh Huy NVHLĐ Phú Yên #1
065 Phạm Ngọc Diệp Vĩnh Huy NVHLĐ Phú Yên #1

Sự kiện 32: Hạng Phong Trào - Thiếu Nhi - Hạng F3 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:30:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
094 Vũ Phạm La Giang Grace Dance Academy #1
152 ĐẶNG THÙY TRÂM Ban Me Dance #1
122 Trần Ngọc Bảo Lam Grace Dance Academy #1

Sự kiện 33: Thiếu nhi 2 - Hạng F3 Latin - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:30:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
166 VŨ MINH HẠNH AN GOLD STAR DANCE ĐÀ LẠT #1
162 HOÀNG THỊ LAN ANH Câu lạc bộ Quỳnh Lan #1
167 BÙI KHÁNH LINH GOLD STAR DANCE ĐÀ LẠT #1
109 Phạm Thanh Dung Thế Long Dancesport #1

Sự kiện 34: DT Dancesport - Nhi đồng 1 - Hạng F1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:32:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
026 Thái Xuân Thanh DT Dancesport #1
028 Đoàn Bảo Châu DT Dancesport #1
027 Ong Trần Bảo Ngọc DT Dancesport #1

Sự kiện 35: Dancesport Ngôi Sao Đồng Nai - Thiếu Nhi - Hạng F1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:32:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
096 Trần Linh Đan Dancesport Ngôi Sao Đồng Nai #1
098 Khúc Ngọc Mai Dancesport Ngôi Sao Đồng Nai #1
097 Trần Minh Đăng Dancesport Ngôi Sao Đồng Nai #1

Sự kiện 36: Clb Khiêu Vũ TX.Ninh Hòa - Hiệp Phan - Thiếu Nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:32:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
083 Nguyễn Hà Phương Clb Khiêu Vũ TX.Ninh Hòa - Hiệp Phan #1
084 Nguyễn Châu Gia Mẫn Clb Khiêu Vũ TX.Ninh Hòa - Hiệp Phan #1
085 Lê Nhật Nguyên Clb Khiêu Vũ TX.Ninh Hòa - Hiệp Phan #1

Sự kiện 37: Hạng Phong Trào - Thiếu Nhi - Hạng F1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:32:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
094 Vũ Phạm La Giang Grace Dance Academy #1
093 Hồ Thị Phương Thảo Clb Bước Nhảy #1
092 Nguyễn Nguyên Thùy Clb Bước Nhảy #1

Sự kiện 38: Thế Long Dancesport - Nhi đồng - Hạng F1 Latin - Nhóm 7 - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:32:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
115 Đặng Thái Hoài An Thế Long Dancesport #1
151 NGUYỄN THỊ DIỄN MY Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
051 Lê Nguyễn Yến Thy Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
050 Nguyễn thị kim Ngân Dancesport Hải Xuân Phú yên #1

Sự kiện 39: Thế Long Dancesport - Thiếu Nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 3 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:32:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
119 Đặng Ngọc Bảo Trân Thế Long Dancesport #1
076 Võ Hoàng Đan vy Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
075 Nguyễn Hoàng thiên kim Dancesport Hải Xuân Phú yên #1

Sự kiện 40: Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa - Nhi đồng - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:32:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
123 NGUYỄN THÙY LINH Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
127 NGUYỄN AMY Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
126 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1

Sự kiện 41: Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa - Nhi đồng - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:32:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
128 Ng Lê Hà Phương Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
129 TRỊNH XUÂN MAI Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
130 TRẦN MINH TuỆ MẪN Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1

Sự kiện 42: Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa - Thiếu Nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:32:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
138 NGUYỄN THỊ THU NGÂN Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
139 NGUYỄN LÊ KHÁNH GIANG Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
140 HOÀNG MINH QuỐC KHÁNH Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1

Sự kiện 43: Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà) - Thiếu Nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:32:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
182 Võ Minh Châu Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà) #1
175 Aselina Le Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà) #1
171 Yarach Kiwa Kseniia Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà) #1

Sự kiện 44: DT Dancesport - Nhi đồng 1 - Hạng F2 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:35:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
026 Thái Xuân Thanh DT Dancesport #1
025 Trần Như Thảo DT Dancesport #1
027 Ong Trần Bảo Ngọc DT Dancesport #1

Sự kiện 45: Clb Khiêu Vũ TX.Ninh Hòa - Hiệp Phan - Thiếu Nhi - Hạng F2 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:35:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
086 Võ Ngọc Thanh Phương Clb Khiêu Vũ TX.Ninh Hòa - Hiệp Phan #1
087 Lê Ngọc Quỳnh Uyên Clb Khiêu Vũ TX.Ninh Hòa - Hiệp Phan #1
088 Trần Mai Khánh Hiệp Clb Khiêu Vũ TX.Ninh Hòa - Hiệp Phan #1

Sự kiện 46: Thế Long Dancesport - Thiếu Nhi - Hạng F2 Latin - Nhóm 6 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:35:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
043 Phan Ngọc giang Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
114 Nguyễn Thị Kim Ngân Thế Long Dancesport #1
119 Đặng Ngọc Bảo Trân Thế Long Dancesport #1

Sự kiện 47: Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa - Nhi đồng - Hạng F2 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:35:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
127 NGUYỄN AMY Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
131 TRẦN MINH TuỆ BẢO Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
126 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1

Sự kiện 48: Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa - Nhi đồng - Hạng F2 Latin - Nhóm 3 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:35:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
134 Lương Ngọc Bảo Phương Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
133 TRẦN THẢO DiỆP Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
130 TRẦN MINH TuỆ MẪN Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1

Sự kiện 49: Hạng Phong Trào - Thiếu Nhi - Hạng F2 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:35:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
152 ĐẶNG THÙY TRÂM Ban Me Dance #1
094 Vũ Phạm La Giang Grace Dance Academy #1
093 Hồ Thị Phương Thảo Clb Bước Nhảy #1

Sự kiện 50: Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa - Thiếu Nhi - Hạng F2 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:35:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
141 ĐẶNG An Na Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
143 Tào Diệu KiỀU HÂN Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
142 ĐINH KHẢ Ý Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1

Sự kiện 51: Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa - Thiếu Nhi - Hạng F2 Latin - Nhóm 3 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:35:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
135 ĐOÀN NGỌC BÍCH Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
198 Phạm Trần Phương Trinh Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
197 Dương Phương Trà Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1

Sự kiện 52: Nhi đồng 1 - Hạng F3 Latin - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:37:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
064 Võ Gia Như Vĩnh Huy NVHLĐ Phú Yên #1
062 Trần Ngọc Gia Hân Vĩnh Huy NVHLĐ Phú Yên #1
025 Trần Như Thảo DT Dancesport #1
065 Phạm Ngọc Diệp Vĩnh Huy NVHLĐ Phú Yên #1

Sự kiện 53: Thiếu nhi 1 - Hạng F3 Latin - Chung kết

6 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:37:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
152 ĐẶNG THÙY TRÂM Ban Me Dance #1
114 Nguyễn Thị Kim Ngân Thế Long Dancesport #1
009 Từ Hồng Ngọc Nink dancesport #1
070 Ngô Đoàn Mỹ Tiên Vĩnh Huy NVHLĐ Phú Yên #1
029 Nguyễn Ngọc Thùy Lam DT Dancesport #1
094 Vũ Phạm La Giang Grace Dance Academy #1

Sự kiện 54: DT Dancesport - Nhi đồng 1 - Hạng FD1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:40:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
026 Thái Xuân Thanh DT Dancesport #1
025 Trần Như Thảo DT Dancesport #1
028 Đoàn Bảo Châu DT Dancesport #1

Sự kiện 55: Dancesport Ngôi Sao Đồng Nai - Thiếu Nhi - Hạng FD1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:40:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
096 Trần Linh Đan Dancesport Ngôi Sao Đồng Nai #1
098 Khúc Ngọc Mai Dancesport Ngôi Sao Đồng Nai #1
097 Trần Minh Đăng Dancesport Ngôi Sao Đồng Nai #1

Sự kiện 56: Thế Long Dancesport - Nhi đồng - Hạng FD1 Latin - Nhóm 9 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:40:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
053 Đinh Mỹ Chi Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
114 Nguyễn Thị Kim Ngân Thế Long Dancesport #1
115 Đặng Thái Hoài An Thế Long Dancesport #1

Sự kiện 57: Thế Long Dancesport - Thiếu Nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 4 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:40:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
113 Phạm Thanh Hòa Thế Long Dancesport #1
118 Trương như Quỳnh Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
055 Huỳnh vũ Linh Đan Dancesport Hải Xuân Phú yên #1

Sự kiện 58: Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa - Nhi đồng - Hạng FD1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:40:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
123 NGUYỄN THÙY LINH Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
124 NGUYỄN LÊ HÀ PHƯƠNG Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
125 ĐINH BẢO VY Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1

Sự kiện 59: Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa - Thiếu Nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:40:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
137 VŨ NGUYỄN KHÁNH LINH Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
136 PHAN VƯƠNG THANH CHÂU Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
135 ĐOÀN NGỌC BÍCH Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1

Sự kiện 60: Thế Long Dancesport - Thiếu Nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 8 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:40:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
078 Võ Ngọc phương uyên Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
108 Cao Ngọc Anh Thế Long Dancesport #1
048 Phan cao Đông Nhi Dancesport Hải Xuân Phú yên #1

Sự kiện 61: Trung niên 2 - Hạng E5 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Tango - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 09:45:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
019 (M) Lữ Ngọc Trâm - (F) Lê Thị Hiền CLB NGỌC TRÍ Q12 HCM #1
102 (M) Nguyễn Hữu Liền - (F) Nguyễn Thị Liễu Trang Clb Khiêu Vũ Hòa Anh #1
103 (M) Nguyễn Văn Bồn - (F) Nguyễn Thị Xuân Clb Khiêu Vũ Hòa Anh #1

Sự kiện 62: Vô địch - Hạng E3 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Bebop - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 09:47:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
011 (M) Trân Văn Phẩm - (F) Đàm Thị Thuý Hằng Vũ Bình Dancesport - Tây ninh #1
080 (M) Lê Văn Hân - (F) Phan Thị Kim Hiệp Clb Khiêu Vũ TX.Ninh Hòa - Hiệp Phan #1
194 (M) Bùi Văn Hoàng Anh - (F) Lê Thị Mỹ Liên Grace Dance Academy #1

Sự kiện 63: Vô địch - Hạng E5 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Tango - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 09:50:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
011 (M) Trân Văn Phẩm - (F) Đàm Thị Thuý Hằng Vũ Bình Dancesport - Tây ninh #1
001 (M) Trần quốc Tuấn - (F) Nguyễn thị Mỹ Khiêu vũ nghệ thuật gò vấp #1
081 (M) Đàm Duy Hải - (F) Phan Thị Kim Hiệp Clb Khiêu Vũ TX.Ninh Hòa - Hiệp Phan #1
103 (M) Nguyễn Văn Bồn - (F) Nguyễn Thị Xuân Clb Khiêu Vũ Hòa Anh #1

Sự kiện 64: Vô địch - Hạng E7 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Walze - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 09:52:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
056 (M) Ngọc Sơn Hoàng Minh - (F) Nguyễn Thi Tươi HOANG MINH - BIÊN HÒA ĐỒNG NAI #1
019 (M) Lữ Ngọc Trâm - (F) Lê Thị Hiền CLB NGỌC TRÍ Q12 HCM #1

Sự kiện 65: Trung niên 1 - Hạng D1 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Boston, Tango - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 09:55:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
001 (M) Trần quốc Tuấn - (F) Nguyễn thị Mỹ Khiêu vũ nghệ thuật gò vấp #1
102 (M) Nguyễn Hữu Liền - (F) Nguyễn Thị Liễu Trang Clb Khiêu Vũ Hòa Anh #1

Sự kiện 66: Trung niên 2 - Hạng D2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Chachacha, Rumba - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 10:00:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
019 (M) Lữ Ngọc Trâm - (F) Lê Thị Hiền CLB NGỌC TRÍ Q12 HCM #1
011 (M) Trân Văn Phẩm - (F) Đàm Thị Thuý Hằng Vũ Bình Dancesport - Tây ninh #1

Sự kiện 67: Trung niên 1 - Hạng B Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Rumba, Bebop, Boston, Tango - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 10:05:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
011 (M) Trân Văn Phẩm - (F) Đàm Thị Thuý Hằng Vũ Bình Dancesport - Tây ninh #1
001 (M) Trần quốc Tuấn - (F) Nguyễn thị Mỹ Khiêu vũ nghệ thuật gò vấp #1

Sự kiện 68: Trung niên 1 - Hạng F2 Latin - Chung kết

5 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 10:15:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
012 Trần Thu Hải Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hòa #1
017 Ngô Hồ Cẩm Tú CLB Đức Hùng dancesport #1
190 Nguyễn Ngọc Ngà Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà) #1
191 Phạm Thị Hằng Nga Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà) #1
101 Phạm Thị Ngọc Hà Dancesport Ngôi Sao Đồng Nai #1

Sự kiện 69: HARMONY DANCE STUDIO - Trung niên - Hạng FC1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 10:17:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
199 Dương Thị Thu Hường HARMONY DANCE STUDIO #1
200 Bùi Thị Thu Thủy HARMONY DANCE STUDIO #1
201 Nguyễn Thị Thu Nguyệt HARMONY DANCE STUDIO #1

Sự kiện 70: Trung niên 2 - Hạng F2 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 10:25:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
012 Trần Thu Hải Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hòa #1
016 Tăng Thị Dung CLB Đức Hùng dancesport #1

Sự kiện 71: Thanh niên - Hạng C Standard - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): W, T, Q - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 11:07:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
204 (M) Hoàng Tiến Mạnh - (F) Văn Quỳnh Phương Sở VHTT Tp.Hồ Chí Minh #1
004 (M) Bùi Hoàng Hiệp - (F) Lucie Ngọc Phong Tuyền Dancesport #1

Sự kiện 72: Thiếu niên 2 - Hạng FA Standard - Chung kết

1 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): W, T, VW, F, Q - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 11:15:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
005 Phạm Gia Tuệ Phong Tuyền Dancesport #1

Sự kiện 73: Formation - Trung Niên - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, P, J, W, T, VW, F, Q - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:27:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
099 Đồng Diễn Samba Dancesport Ngôi Sao Đồng Nai #1
100 Đồng Diễn Rumba Dancesport Ngôi Sao Đồng Nai #1
195 Đồng Diễn Tango Clb Khiêu Vũ Kim Trang Phú Yên #1

Sự kiện 74: Thầy trò - Thanh thiếu niên - Hạng E2 Standard - Chung kết

1 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): T - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 11:52:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
170 (M) Vũ Trọng Sự - (F) Hoàng Thị Quỳnh Anh Câu lạc bộ Quỳnh Lan #1

Sự kiện 75: Thanh niên - Hạng A Latin - Chung kết

5 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, P, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:55:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
203 (M) Nguyễn Hữu Duy Anh - (F) Nguyễn Thùy Linh Sở VHTT Hà Nội #1
202 (M) Trương Tuấn Phong - (F) Nguyễn Ngọc Phúc Nhi Grace Dance Academy #1
204 (M) Hoàng Tiến Mạnh - (F) Văn Quỳnh Phương Sở VHTT Tp.Hồ Chí Minh #1
004 (M) Bùi Hoàng Hiệp - (F) Lucie Ngọc Phong Tuyền Dancesport #1
090 (M) Trần Hoàng Ân - (F) Nguyễn Thị Đảm HARMONY DANCE STUDIO #1

Sự kiện 76: DT Dancesport - Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:07:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
046 Lê Trọng Nhân STAR KIDS DANCE NTN QUẬN TÂN PHÚ #1
029 Nguyễn Ngọc Thùy Lam DT Dancesport #1
030 Nguyễn Ngọc Thùy Dương DT Dancesport #1

Sự kiện 77: Nhi đồng 2 - Hạng FC Latin - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:07:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
010 Nguyễn trần mỹ nhân Nink dancesport #1
152 ĐẶNG THÙY TRÂM Ban Me Dance #1
115 Đặng Thái Hoài An Thế Long Dancesport #1
064 Võ Gia Như Vĩnh Huy NVHLĐ Phú Yên #1

Sự kiện 78: Thiếu niên 1 - Hạng FC Latin - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:07:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
117 Lê Gia Bảo Ngân Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
165 NGUYỄN VŨ HUỆ ANH(HELEN) GOLD STAR DANCE ĐÀ LẠT #1
166 VŨ MINH HẠNH AN GOLD STAR DANCE ĐÀ LẠT #1
148 CHENEMONT VICTORIA Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1

Sự kiện 79: Thế Long Dancesport - Thiếu Nhi - Hạng FC Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:07:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
060 Hồ Huỳnh gia phúc Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
109 Phạm Thanh Dung Thế Long Dancesport #1
110 Đặng Anh Nhựt Thế Long Dancesport #1

Sự kiện 80: Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa - Thiếu Nhi - Hạng F2 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:15:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
139 NGUYỄN LÊ KHÁNH GIANG Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
143 Tào Diệu KiỀU HÂN Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
146 BÙI LA TiỂU NGỌC Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1

Sự kiện 81: Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa - Nhi đồng - Hạng F2 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:15:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
132 HOÀNG THỊ KIM NGÂN Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
127 NGUYỄN AMY Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
129 TRỊNH XUÂN MAI Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1

Sự kiện 82: Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa - Nhi đồng - Hạng F2 Latin - Nhóm 4 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:15:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
128 Ng Lê Hà Phương Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
134 Lương Ngọc Bảo Phương Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
125 ĐINH BẢO VY Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1

Sự kiện 83: Nhi đồng 2 - Hạng F2 Latin - Chung kết

6 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:15:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
042 Hồ Huỳnh kim phúc Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
043 Phan Ngọc giang Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
048 Phan cao Đông Nhi Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
055 Huỳnh vũ Linh Đan Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
067 Nguyễn Nhã Uyên Vĩnh Huy NVHLĐ Phú Yên #1
161 Nguyễn Như Hà My Trung tâm huấn luyện Kỹ thuật thể thao Khánh Hoà #1

Sự kiện 84: Nhi đồng 1 - Hạng F2 Latin - Chung kết

6 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:15:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
064 Võ Gia Như Vĩnh Huy NVHLĐ Phú Yên #1
053 Đinh Mỹ Chi Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
118 Trương như Quỳnh Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
025 Trần Như Thảo DT Dancesport #1
026 Thái Xuân Thanh DT Dancesport #1
027 Ong Trần Bảo Ngọc DT Dancesport #1

Sự kiện 85: Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa - Thiếu Nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:17:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
137 VŨ NGUYỄN KHÁNH LINH Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
141 ĐẶNG An Na Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
135 ĐOÀN NGỌC BÍCH Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1

Sự kiện 86: Nhi đồng 1 - Hạng FD1 Latin - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:17:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
118 Trương như Quỳnh Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
053 Đinh Mỹ Chi Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
028 Đoàn Bảo Châu DT Dancesport #1
123 NGUYỄN THÙY LINH Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1

Sự kiện 87: Thiếu niên 1 - Hạng FD1 Latin - Chung kết

5 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:17:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
155 Đoàn Bảo Khánh Nhật Trung tâm huấn luyện Kỹ thuật thể thao Khánh Hoà #1
163 Hoàng thị Quỳnh Anh Câu lạc bộ Quỳnh Lan #1
156 Võ Thanh Nguyên Trung tâm huấn luyện Kỹ thuật thể thao Khánh Hoà #1
040 Phạm vũ Hoàng Duy Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
111 Trần Quỳnh Anh Thế Long Dancesport #1

Sự kiện 88: STAR KIDS DANCE NTN QUẬN TÂN PHÚ - Thiếu nhi 2 - Hạng FC Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:22:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
047 Nguyễn Ngọc Thảo Vy STAR KIDS DANCE NTN QUẬN TÂN PHÚ #1
030 Nguyễn Ngọc Thùy Dương DT Dancesport #1
029 Nguyễn Ngọc Thùy Lam DT Dancesport #1

Sự kiện 89: Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin - Chung kết

6 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:22:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
007 Mai nguyễn thanh hiền Nink dancesport #1
114 Nguyễn Thị Kim Ngân Thế Long Dancesport #1
119 Đặng Ngọc Bảo Trân Thế Long Dancesport #1
094 Vũ Phạm La Giang Grace Dance Academy #1
122 Trần Ngọc Bảo Lam Grace Dance Academy #1
113 Phạm Thanh Hòa Thế Long Dancesport #1

Sự kiện 90: Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Chung kết

10 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:30:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
166 VŨ MINH HẠNH AN GOLD STAR DANCE ĐÀ LẠT #1
007 Mai nguyễn thanh hiền Nink dancesport #1
162 HOÀNG THỊ LAN ANH Câu lạc bộ Quỳnh Lan #1
046 Lê Trọng Nhân STAR KIDS DANCE NTN QUẬN TÂN PHÚ #1
013 Trần Quỳnh My Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hòa #1
137 VŨ NGUYỄN KHÁNH LINH Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
156 Võ Thanh Nguyên Trung tâm huấn luyện Kỹ thuật thể thao Khánh Hoà #1
108 Cao Ngọc Anh Thế Long Dancesport #1
135 ĐOÀN NGỌC BÍCH Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
078 Võ Ngọc phương uyên Dancesport Hải Xuân Phú yên #1

Sự kiện 91: Thiếu nhi 2 - Hạng D1 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:30:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
107 (M) Đặng Anh Nhựt - (F) Trần Quỳnh Anh Thế Long Dancesport #1
184 (M) Võ Công Nhã - (F) Chakur Aliza Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà) #1

Sự kiện 92: Thiếu nhi 2 - Hạng FC Latin - Chung kết

6 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:35:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
006 Vũ hải ly Nink dancesport #1
007 Mai nguyễn thanh hiền Nink dancesport #1
046 Lê Trọng Nhân STAR KIDS DANCE NTN QUẬN TÂN PHÚ #1
047 Nguyễn Ngọc Thảo Vy STAR KIDS DANCE NTN QUẬN TÂN PHÚ #1
148 CHENEMONT VICTORIA Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
109 Phạm Thanh Dung Thế Long Dancesport #1

Sự kiện 93: Clb Khiêu Vũ TX.Ninh Hòa - Hiệp Phan - Thiếu Nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 3 - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:42:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
089 Nguyễn Lê Quỳnh Anh Clb Khiêu Vũ TX.Ninh Hòa - Hiệp Phan #1
086 Võ Ngọc Thanh Phương Clb Khiêu Vũ TX.Ninh Hòa - Hiệp Phan #1
087 Lê Ngọc Quỳnh Uyên Clb Khiêu Vũ TX.Ninh Hòa - Hiệp Phan #1
088 Trần Mai Khánh Hiệp Clb Khiêu Vũ TX.Ninh Hòa - Hiệp Phan #1

Sự kiện 94: Thế Long Dancesport - Thiếu Nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 5 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:42:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
043 Phan Ngọc giang Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
108 Cao Ngọc Anh Thế Long Dancesport #1
109 Phạm Thanh Dung Thế Long Dancesport #1

Sự kiện 95: Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa - Nhi đồng - Hạng F1 Latin - Nhóm 3 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:42:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
127 NGUYỄN AMY Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
134 Lương Ngọc Bảo Phương Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
132 HOÀNG THỊ KIM NGÂN Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1

Sự kiện 96: Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa - Thiếu Nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:42:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
144 NGUYỄN LÊ AN KHÁNH Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
140 HOÀNG MINH QuỐC KHÁNH Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
145 TRẦN ĐỨC KHÁNH Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1

Sự kiện 97: Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa - Thiếu Nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 3 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:42:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
147 LÊ NGỌC NHƯ Ý Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
142 ĐINH KHẢ Ý Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
143 Tào Diệu KiỀU HÂN Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1

Sự kiện 98: Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà) - Thiếu Nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:42:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
186 Chakur Aliza Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà) #1
176 Kucherenko Alisa Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà) #1
178 Liza Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà) #1

Sự kiện 99: Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà) - Thiếu Nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 3 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:42:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
172 Kozyreva Sohia Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà) #1
173 Kostyrina Sofia Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà) #1
177 Krilly Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà) #1

Sự kiện 100: Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà) - Thiếu Nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 4 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:42:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
179 Machakur Alisa Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà) #1
185 Võ Công Nhã Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà) #1
181 Krlert Nguyễn Như Quỳnh Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà) #1

Sự kiện 101: Thiếu nhi 2 - Hạng C Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:45:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
154 (M) Cao Hoàng Gia Khang - (F) Đoàn Bảo Khánh Nhật Trung tâm huấn luyện Kỹ thuật thể thao Khánh Hoà #1
045 (M) Lê Trọng Nhân - (F) Nguyễn Ngọc Thảo Vy STAR KIDS DANCE NTN QUẬN TÂN PHÚ #1

Sự kiện 102: Clb Khiêu Vũ TX.Ninh Hòa - Hiệp Phan - Thiếu Nhi - Hạng Solo Bachata Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Bachata - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:52:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
087 Lê Ngọc Quỳnh Uyên Clb Khiêu Vũ TX.Ninh Hòa - Hiệp Phan #1
089 Nguyễn Lê Quỳnh Anh Clb Khiêu Vũ TX.Ninh Hòa - Hiệp Phan #1
088 Trần Mai Khánh Hiệp Clb Khiêu Vũ TX.Ninh Hòa - Hiệp Phan #1

Sự kiện 103: Hạng Phong Trào - Thiếu Nhi - Hạng FB Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:55:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
046 Lê Trọng Nhân STAR KIDS DANCE NTN QUẬN TÂN PHÚ #1
047 Nguyễn Ngọc Thảo Vy STAR KIDS DANCE NTN QUẬN TÂN PHÚ #1
122 Trần Ngọc Bảo Lam Grace Dance Academy #1

Sự kiện 104: Nhi đồng 2 - Hạng FB Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:55:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
010 Nguyễn trần mỹ nhân Nink dancesport #1
152 ĐẶNG THÙY TRÂM Ban Me Dance #1
074 Lê Đoàn Khánh Thy Dancesport Hải Xuân Phú yên #1

Sự kiện 105: Hạng Phong Trào - Thiếu Nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:05:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
094 Vũ Phạm La Giang Grace Dance Academy #1
043 Phan Ngọc giang Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
050 Nguyễn thị kim Ngân Dancesport Hải Xuân Phú yên #1

Sự kiện 106: Thiếu nhi 2 - Hạng F1 Latin - Chung kết

9 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:05:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
166 VŨ MINH HẠNH AN GOLD STAR DANCE ĐÀ LẠT #1
162 HOÀNG THỊ LAN ANH Câu lạc bộ Quỳnh Lan #1
137 VŨ NGUYỄN KHÁNH LINH Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
167 BÙI KHÁNH LINH GOLD STAR DANCE ĐÀ LẠT #1
156 Võ Thanh Nguyên Trung tâm huấn luyện Kỹ thuật thể thao Khánh Hoà #1
013 Trần Quỳnh My Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hòa #1
063 Đặng Thủy Tiên Vĩnh Huy NVHLĐ Phú Yên #1
078 Võ Ngọc phương uyên Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
136 PHAN VƯƠNG THANH CHÂU Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1

Sự kiện 107: Thiếu nhi 1 - Hạng FB Latin - Chung kết

5 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:07:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
148 CHENEMONT VICTORIA Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
007 Mai nguyễn thanh hiền Nink dancesport #1
060 Hồ Huỳnh gia phúc Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
113 Phạm Thanh Hòa Thế Long Dancesport #1
122 Trần Ngọc Bảo Lam Grace Dance Academy #1

Sự kiện 108: Vĩnh Huy NVHLĐ Phú Yên - Thiếu Nhi - Hạng F4 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:17:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
064 Võ Gia Như Vĩnh Huy NVHLĐ Phú Yên #1
067 Nguyễn Nhã Uyên Vĩnh Huy NVHLĐ Phú Yên #1
070 Ngô Đoàn Mỹ Tiên Vĩnh Huy NVHLĐ Phú Yên #1

Sự kiện 109: Thiếu nhi 2 - Hạng F4 Latin - Chung kết

5 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:17:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
166 VŨ MINH HẠNH AN GOLD STAR DANCE ĐÀ LẠT #1
120 Đinh Trần Như Ngọc Clb Trịnh Luận Dancesport #1
162 HOÀNG THỊ LAN ANH Câu lạc bộ Quỳnh Lan #1
108 Cao Ngọc Anh Thế Long Dancesport #1
167 BÙI KHÁNH LINH GOLD STAR DANCE ĐÀ LẠT #1

Sự kiện 110: Hạng Phong Trào - Thiếu Nhi - Hạng FB Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:20:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
122 Trần Ngọc Bảo Lam Grace Dance Academy #1
064 Võ Gia Như Vĩnh Huy NVHLĐ Phú Yên #1
070 Ngô Đoàn Mỹ Tiên Vĩnh Huy NVHLĐ Phú Yên #1

Sự kiện 111: Thiếu nhi 2 - Hạng FB Latin - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:20:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
006 Vũ hải ly Nink dancesport #1
148 CHENEMONT VICTORIA Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
111 Trần Quỳnh Anh Thế Long Dancesport #1
047 Nguyễn Ngọc Thảo Vy STAR KIDS DANCE NTN QUẬN TÂN PHÚ #1

Sự kiện 112: Nhi đồng 2 - Hạng F4 Latin - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:30:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
042 Hồ Huỳnh kim phúc Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
066 Đặng Mỹ Tiên Vĩnh Huy NVHLĐ Phú Yên #1
064 Võ Gia Như Vĩnh Huy NVHLĐ Phú Yên #1
067 Nguyễn Nhã Uyên Vĩnh Huy NVHLĐ Phú Yên #1

Sự kiện 113: Thiếu nhi 1 - Hạng F4 Latin - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:30:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
114 Nguyễn Thị Kim Ngân Thế Long Dancesport #1
119 Đặng Ngọc Bảo Trân Thế Long Dancesport #1
152 ĐẶNG THÙY TRÂM Ban Me Dance #1
070 Ngô Đoàn Mỹ Tiên Vĩnh Huy NVHLĐ Phú Yên #1

Sự kiện 114: Thiếu niên 1 - Hạng F4 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:30:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
165 NGUYỄN VŨ HUỆ ANH(HELEN) GOLD STAR DANCE ĐÀ LẠT #1
040 Phạm vũ Hoàng Duy Dancesport Hải Xuân Phú yên #1

Sự kiện 115: Thiếu niên 2 - Hạng FB Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:32:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
164 NGUYỄN VŨ PHƯƠNG LINH(RUBY) GOLD STAR DANCE ĐÀ LẠT #1
165 NGUYỄN VŨ HUỆ ANH(HELEN) GOLD STAR DANCE ĐÀ LẠT #1

Sự kiện 116: Hạng Phong Trào - Thiếu Nhi - Hạng FB Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:32:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
120 Đinh Trần Như Ngọc Clb Trịnh Luận Dancesport #1
047 Nguyễn Ngọc Thảo Vy STAR KIDS DANCE NTN QUẬN TÂN PHÚ #1
122 Trần Ngọc Bảo Lam Grace Dance Academy #1

Sự kiện 117: Thiếu niên 1 - Hạng FB Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:32:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
148 CHENEMONT VICTORIA Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
111 Trần Quỳnh Anh Thế Long Dancesport #1

Sự kiện 118: Hạng Phong Trào - Thiếu Nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:42:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
152 ĐẶNG THÙY TRÂM Ban Me Dance #1
043 Phan Ngọc giang Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
067 Nguyễn Nhã Uyên Vĩnh Huy NVHLĐ Phú Yên #1

Sự kiện 119: Thiếu niên 1 - Hạng F1 Latin - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:42:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
163 Hoàng thị Quỳnh Anh Câu lạc bộ Quỳnh Lan #1
040 Phạm vũ Hoàng Duy Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
165 NGUYỄN VŨ HUỆ ANH(HELEN) GOLD STAR DANCE ĐÀ LẠT #1
173 Kostyrina Sofia Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà) #1

Sự kiện 120: Clb Khiêu Vũ TX.Ninh Hòa - Hiệp Phan - Thiếu Nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

0 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:42:30 3/1

Chưa có danh sách vận động viên.
Data are being updated.

Sự kiện 121: Nhi đồng 2 - Hạng FA Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, P, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:45:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
010 Nguyễn trần mỹ nhân Nink dancesport #1
074 Lê Đoàn Khánh Thy Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
152 ĐẶNG THÙY TRÂM Ban Me Dance #1

Sự kiện 122: Thiếu nhi 2 - Hạng FA Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, P, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:45:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
111 Trần Quỳnh Anh Thế Long Dancesport #1
006 Vũ hải ly Nink dancesport #1
047 Nguyễn Ngọc Thảo Vy STAR KIDS DANCE NTN QUẬN TÂN PHÚ #1

Sự kiện 123: Thiếu nhi 1 - Hạng FA Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, P, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:45:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
007 Mai nguyễn thanh hiền Nink dancesport #1
122 Trần Ngọc Bảo Lam Grace Dance Academy #1

Sự kiện 124: Thiếu nhi 2 - Hạng F1 Standard - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): W - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 14:57:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
162 HOÀNG THỊ LAN ANH Câu lạc bộ Quỳnh Lan #1
120 Đinh Trần Như Ngọc Clb Trịnh Luận Dancesport #1

Sự kiện 125: Thiếu niên 1 - Hạng F1 Standard - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): W - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 14:57:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
005 Phạm Gia Tuệ Phong Tuyền Dancesport #1
163 Hoàng thị Quỳnh Anh Câu lạc bộ Quỳnh Lan #1

Sự kiện 126: Thiếu nhi 2 - Hạng F2 Standard - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): T - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 15:00:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
162 HOÀNG THỊ LAN ANH Câu lạc bộ Quỳnh Lan #1
120 Đinh Trần Như Ngọc Clb Trịnh Luận Dancesport #1

Sự kiện 127: Thiếu niên 1 - Hạng F2 Standard - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): T - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 15:00:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
005 Phạm Gia Tuệ Phong Tuyền Dancesport #1
163 Hoàng thị Quỳnh Anh Câu lạc bộ Quỳnh Lan #1

Sự kiện 128: Thiếu nhi 2 - Hạng F3 Standard - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Q - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 15:02:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
162 HOÀNG THỊ LAN ANH Câu lạc bộ Quỳnh Lan #1
120 Đinh Trần Như Ngọc Clb Trịnh Luận Dancesport #1

Sự kiện 129: Thiếu nhi 2 - Hạng F5 Standard - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): VW - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 15:05:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
162 HOÀNG THỊ LAN ANH Câu lạc bộ Quỳnh Lan #1
120 Đinh Trần Như Ngọc Clb Trịnh Luận Dancesport #1

Sự kiện 130: Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Standard - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): W, T - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 15:07:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
162 HOÀNG THỊ LAN ANH Câu lạc bộ Quỳnh Lan #1
152 ĐẶNG THÙY TRÂM Ban Me Dance #1

Sự kiện 131: Thiếu niên 1 - Hạng FD1 Standard - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): W, T - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 15:07:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
005 Phạm Gia Tuệ Phong Tuyền Dancesport #1
163 Hoàng thị Quỳnh Anh Câu lạc bộ Quỳnh Lan #1

Sự kiện 132: Thiếu niên 1 - Hạng FA Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, P, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 15:12:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
166 VŨ MINH HẠNH AN GOLD STAR DANCE ĐÀ LẠT #1
120 Đinh Trần Như Ngọc Clb Trịnh Luận Dancesport #1

Sự kiện 133: Thiếu niên 2 - Hạng FA Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, P, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 15:12:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
165 NGUYỄN VŨ HUỆ ANH(HELEN) GOLD STAR DANCE ĐÀ LẠT #1
164 NGUYỄN VŨ PHƯƠNG LINH(RUBY) GOLD STAR DANCE ĐÀ LẠT #1

Sự kiện 134: Thế Long Dancesport - Thiếu Nhi - Hạng FA Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, P, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 15:12:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
074 Lê Đoàn Khánh Thy Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
111 Trần Quỳnh Anh Thế Long Dancesport #1
113 Phạm Thanh Hòa Thế Long Dancesport #1

Sự kiện 135: Thiếu niên 2 - Hạng F1 Standard - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): W - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 15:25:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
005 Phạm Gia Tuệ Phong Tuyền Dancesport #1
163 Hoàng thị Quỳnh Anh Câu lạc bộ Quỳnh Lan #1

Sự kiện 136: Thiếu niên 2 - Hạng F2 Standard - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): T - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 15:27:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
005 Phạm Gia Tuệ Phong Tuyền Dancesport #1
163 Hoàng thị Quỳnh Anh Câu lạc bộ Quỳnh Lan #1

Sự kiện 137: Thiếu niên 2 - Hạng FD1 Standard - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): W, T - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 15:30:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
005 Phạm Gia Tuệ Phong Tuyền Dancesport #1
163 Hoàng thị Quỳnh Anh Câu lạc bộ Quỳnh Lan #1

Sự kiện 138: Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin - Tứ kết

SK sau (Next event): 141

21 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 15:35:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
009 Từ Hồng Ngọc Nink dancesport #1
013 Trần Quỳnh My Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hòa #1
075 Nguyễn Hoàng thiên kim Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
030 Nguyễn Ngọc Thùy Dương DT Dancesport #1
135 ĐOÀN NGỌC BÍCH Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
139 NGUYỄN LÊ KHÁNH GIANG Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
141 ĐẶNG An Na Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
146 BÙI LA TiỂU NGỌC Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
147 LÊ NGỌC NHƯ Ý Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
159 Trương Phạm Quỳnh Anh Trung tâm huấn luyện Kỹ thuật thể thao Khánh Hoà #1
160 Nguyễn Phạm Quỳnh Giao Trung tâm huấn luyện Kỹ thuật thể thao Khánh Hoà #1
152 ĐẶNG THÙY TRÂM Ban Me Dance #1
172 Kozyreva Sohia Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà) #1
176 Kucherenko Alisa Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà) #1
177 Krilly Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà) #1
178 Liza Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà) #1
179 Machakur Alisa Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà) #1
181 Krlert Nguyễn Như Quỳnh Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà) #1
183 Nguyễn Thị Diễm My Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
094 Vũ Phạm La Giang Grace Dance Academy #1
197 Dương Phương Trà Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1

Sự kiện 139: Nhi đồng 1 - Hạng F1 Latin - Bán kết

SK sau (Next event): 151

11 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 15:37:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
026 Thái Xuân Thanh DT Dancesport #1
027 Ong Trần Bảo Ngọc DT Dancesport #1
051 Lê Nguyễn Yến Thy Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
053 Đinh Mỹ Chi Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
050 Nguyễn thị kim Ngân Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
076 Võ Hoàng Đan vy Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
118 Trương như Quỳnh Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
064 Võ Gia Như Vĩnh Huy NVHLĐ Phú Yên #1
123 NGUYỄN THÙY LINH Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
134 Lương Ngọc Bảo Phương Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
175 Aselina Le Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà) #1

Sự kiện 140: Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Bán kết

SK sau (Next event): 153

16 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 15:40:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
008 Lý Gia Hân Nink dancesport #1
042 Hồ Huỳnh kim phúc Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
043 Phan Ngọc giang Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
048 Phan cao Đông Nhi Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
051 Lê Nguyễn Yến Thy Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
050 Nguyễn thị kim Ngân Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
055 Huỳnh vũ Linh Đan Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
067 Nguyễn Nhã Uyên Vĩnh Huy NVHLĐ Phú Yên #1
075 Nguyễn Hoàng thiên kim Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
076 Võ Hoàng Đan vy Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
092 Nguyễn Nguyên Thùy Clb Bước Nhảy #1
093 Hồ Thị Phương Thảo Clb Bước Nhảy #1
161 Nguyễn Như Hà My Trung tâm huấn luyện Kỹ thuật thể thao Khánh Hoà #1
171 Yarach Kiwa Kseniia Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà) #1
182 Võ Minh Châu Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà) #1
183 Nguyễn Thị Diễm My Dancesport Hải Xuân Phú yên #1

Sự kiện 141: Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin - Bán kết

SK trước (Prev event): 138

SK sau (Next event): 152

12 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 15:42:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
009 Từ Hồng Ngọc Nink dancesport #1
013 Trần Quỳnh My Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hòa #1
075 Nguyễn Hoàng thiên kim Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
030 Nguyễn Ngọc Thùy Dương DT Dancesport #1
135 ĐOÀN NGỌC BÍCH Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
139 NGUYỄN LÊ KHÁNH GIANG Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
141 ĐẶNG An Na Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
146 BÙI LA TiỂU NGỌC Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
147 LÊ NGỌC NHƯ Ý Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
159 Trương Phạm Quỳnh Anh Trung tâm huấn luyện Kỹ thuật thể thao Khánh Hoà #1
152 ĐẶNG THÙY TRÂM Ban Me Dance #1
094 Vũ Phạm La Giang Grace Dance Academy #1

Sự kiện 142: Thiếu nhi 1 - Hạng F2 Latin - Bán kết

SK sau (Next event): 168

14 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 15:45:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
009 Từ Hồng Ngọc Nink dancesport #1
013 Trần Quỳnh My Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hòa #1
029 Nguyễn Ngọc Thùy Lam DT Dancesport #1
030 Nguyễn Ngọc Thùy Dương DT Dancesport #1
137 VŨ NGUYỄN KHÁNH LINH Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
138 NGUYỄN THỊ THU NGÂN Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
140 HOÀNG MINH QuỐC KHÁNH Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
141 ĐẶNG An Na Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
143 Tào Diệu KiỀU HÂN Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
145 TRẦN ĐỨC KHÁNH Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
159 Trương Phạm Quỳnh Anh Trung tâm huấn luyện Kỹ thuật thể thao Khánh Hoà #1
160 Nguyễn Phạm Quỳnh Giao Trung tâm huấn luyện Kỹ thuật thể thao Khánh Hoà #1
152 ĐẶNG THÙY TRÂM Ban Me Dance #1
094 Vũ Phạm La Giang Grace Dance Academy #1

Sự kiện 143: Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Bán kết

SK sau (Next event): 160

11 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 15:47:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
009 Từ Hồng Ngọc Nink dancesport #1
013 Trần Quỳnh My Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hòa #1
060 Hồ Huỳnh gia phúc Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
029 Nguyễn Ngọc Thùy Lam DT Dancesport #1
136 PHAN VƯƠNG THANH CHÂU Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
137 VŨ NGUYỄN KHÁNH LINH Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
144 NGUYỄN LÊ AN KHÁNH Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
159 Trương Phạm Quỳnh Anh Trung tâm huấn luyện Kỹ thuật thể thao Khánh Hoà #1
160 Nguyễn Phạm Quỳnh Giao Trung tâm huấn luyện Kỹ thuật thể thao Khánh Hoà #1
152 ĐẶNG THÙY TRÂM Ban Me Dance #1
094 Vũ Phạm La Giang Grace Dance Academy #1

Sự kiện 144: Trước thanh niên - Hạng F2 Latin - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 15:52:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
189 Rikardo Allenna - Mirabell Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà) #1
164 NGUYỄN VŨ PHƯƠNG LINH(RUBY) GOLD STAR DANCE ĐÀ LẠT #1
158 Nguyễn Phương Thảo Trung tâm huấn luyện Kỹ thuật thể thao Khánh Hoà #1
157 Nguyễn Thị Ngọc Châu Trung tâm huấn luyện Kỹ thuật thể thao Khánh Hoà #1

Sự kiện 145: Trước thanh niên - Hạng E4 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 15:55:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
202 (M) Trương Tuấn Phong - (F) Nguyễn Ngọc Phúc Nhi Grace Dance Academy #1
153 (M) Gordiy Sharabayko Serkiovich - (F) Nguyễn Thị Ngọc Châu Trung tâm huấn luyện Kỹ thuật thể thao Khánh Hoà #1

Sự kiện 146: Thanh niên - Hạng F2 Latin - Chung kết

6 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 15:57:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
189 Rikardo Allenna - Mirabell Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà) #1
164 NGUYỄN VŨ PHƯƠNG LINH(RUBY) GOLD STAR DANCE ĐÀ LẠT #1
157 Nguyễn Thị Ngọc Châu Trung tâm huấn luyện Kỹ thuật thể thao Khánh Hoà #1
158 Nguyễn Phương Thảo Trung tâm huấn luyện Kỹ thuật thể thao Khánh Hoà #1
190 Nguyễn Ngọc Ngà Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà) #1
191 Phạm Thị Hằng Nga Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà) #1

Sự kiện 147: Thanh niên - Hạng D1 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 16:00:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
059 (M) Trần Huỳnh Dũng Long - (F) Nguyễn Đỗ Quỳnh Tiên X&N Dancesport #1
091 (M) Nguyễn Minh Hữu Tài - (F) Dương Thị Thu Hường HARMONY DANCE STUDIO #1

Sự kiện 148: Thanh niên - Hạng E1 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 16:05:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
059 (M) Trần Huỳnh Dũng Long - (F) Nguyễn Đỗ Quỳnh Tiên X&N Dancesport #1
091 (M) Nguyễn Minh Hữu Tài - (F) Dương Thị Thu Hường HARMONY DANCE STUDIO #1

Sự kiện 149: Thanh niên - Hạng E2 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 16:07:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
187 (M) Trần Việt Hải - (F) Rikardo Allenna - Mirabell Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà) #1
059 (M) Trần Huỳnh Dũng Long - (F) Nguyễn Đỗ Quỳnh Tiên X&N Dancesport #1
091 (M) Nguyễn Minh Hữu Tài - (F) Dương Thị Thu Hường HARMONY DANCE STUDIO #1

Sự kiện 150: Thanh niên - Hạng E4 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 16:10:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
153 (M) Gordiy Sharabayko Serkiovich - (F) Nguyễn Thị Ngọc Châu Trung tâm huấn luyện Kỹ thuật thể thao Khánh Hoà #1
090 (M) Trần Hoàng Ân - (F) Nguyễn Thị Đảm HARMONY DANCE STUDIO #1

Sự kiện 151: Nhi đồng 1 - Hạng F1 Latin - Chung kết

SK trước (Prev event): 139

6 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 16:12:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
118 Trương như Quỳnh Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
076 Võ Hoàng Đan vy Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
053 Đinh Mỹ Chi Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
051 Lê Nguyễn Yến Thy Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
064 Võ Gia Như Vĩnh Huy NVHLĐ Phú Yên #1
050 Nguyễn thị kim Ngân Dancesport Hải Xuân Phú yên #1

Sự kiện 152: Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin - Chung kết

SK trước (Prev event): 141

6 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 16:12:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
152 ĐẶNG THÙY TRÂM Ban Me Dance #1
013 Trần Quỳnh My Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hòa #1
159 Trương Phạm Quỳnh Anh Trung tâm huấn luyện Kỹ thuật thể thao Khánh Hoà #1
030 Nguyễn Ngọc Thùy Dương DT Dancesport #1
094 Vũ Phạm La Giang Grace Dance Academy #1
009 Từ Hồng Ngọc Nink dancesport #1

Sự kiện 153: Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Chung kết

SK trước (Prev event): 140

7 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 16:12:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
042 Hồ Huỳnh kim phúc Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
043 Phan Ngọc giang Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
161 Nguyễn Như Hà My Trung tâm huấn luyện Kỹ thuật thể thao Khánh Hoà #1
048 Phan cao Đông Nhi Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
067 Nguyễn Nhã Uyên Vĩnh Huy NVHLĐ Phú Yên #1
008 Lý Gia Hân Nink dancesport #1
075 Nguyễn Hoàng thiên kim Dancesport Hải Xuân Phú yên #1

Sự kiện 154: Nhi đồng 1 - Hạng FD2 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 16:15:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
064 Võ Gia Như Vĩnh Huy NVHLĐ Phú Yên #1
062 Trần Ngọc Gia Hân Vĩnh Huy NVHLĐ Phú Yên #1
028 Đoàn Bảo Châu DT Dancesport #1

Sự kiện 155: Nhi đồng 2 - Hạng FD2 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 16:15:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
008 Lý Gia Hân Nink dancesport #1
067 Nguyễn Nhã Uyên Vĩnh Huy NVHLĐ Phú Yên #1
066 Đặng Mỹ Tiên Vĩnh Huy NVHLĐ Phú Yên #1

Sự kiện 156: Thiếu nhi 1 - Hạng FD2 Latin - Chung kết

7 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 16:15:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
152 ĐẶNG THÙY TRÂM Ban Me Dance #1
113 Phạm Thanh Hòa Thế Long Dancesport #1
009 Từ Hồng Ngọc Nink dancesport #1
070 Ngô Đoàn Mỹ Tiên Vĩnh Huy NVHLĐ Phú Yên #1
060 Hồ Huỳnh gia phúc Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
094 Vũ Phạm La Giang Grace Dance Academy #1
030 Nguyễn Ngọc Thùy Dương DT Dancesport #1

Sự kiện 157: Thiếu niên 1 - Hạng FD2 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 16:15:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
117 Lê Gia Bảo Ngân Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
165 NGUYỄN VŨ HUỆ ANH(HELEN) GOLD STAR DANCE ĐÀ LẠT #1

Sự kiện 158: Nhi đồng 2 - Hạng F3 Latin - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 16:20:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
042 Hồ Huỳnh kim phúc Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
065 Phạm Ngọc Diệp Vĩnh Huy NVHLĐ Phú Yên #1
062 Trần Ngọc Gia Hân Vĩnh Huy NVHLĐ Phú Yên #1
093 Hồ Thị Phương Thảo Clb Bước Nhảy #1

Sự kiện 159: Nhi đồng 2 - Hạng FD1 Latin - Chung kết

6 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 16:22:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
042 Hồ Huỳnh kim phúc Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
161 Nguyễn Như Hà My Trung tâm huấn luyện Kỹ thuật thể thao Khánh Hoà #1
048 Phan cao Đông Nhi Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
008 Lý Gia Hân Nink dancesport #1
115 Đặng Thái Hoài An Thế Long Dancesport #1
055 Huỳnh vũ Linh Đan Dancesport Hải Xuân Phú yên #1

Sự kiện 160: Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Chung kết

SK trước (Prev event): 143

6 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 16:22:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
152 ĐẶNG THÙY TRÂM Ban Me Dance #1
013 Trần Quỳnh My Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hòa #1
060 Hồ Huỳnh gia phúc Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
137 VŨ NGUYỄN KHÁNH LINH Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
136 PHAN VƯƠNG THANH CHÂU Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
159 Trương Phạm Quỳnh Anh Trung tâm huấn luyện Kỹ thuật thể thao Khánh Hoà #1

Sự kiện 161: Thiếu niên 2 - Hạng FD1 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 16:22:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
117 Lê Gia Bảo Ngân Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
164 NGUYỄN VŨ PHƯƠNG LINH(RUBY) GOLD STAR DANCE ĐÀ LẠT #1

Sự kiện 162: Nhi đồng 2 - Hạng FD3 Latin - Chung kết

5 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 16:27:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
115 Đặng Thái Hoài An Thế Long Dancesport #1
008 Lý Gia Hân Nink dancesport #1
064 Võ Gia Như Vĩnh Huy NVHLĐ Phú Yên #1
066 Đặng Mỹ Tiên Vĩnh Huy NVHLĐ Phú Yên #1
067 Nguyễn Nhã Uyên Vĩnh Huy NVHLĐ Phú Yên #1

Sự kiện 163: Thiếu nhi 1 - Hạng FD3 Latin - Chung kết

9 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 16:27:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
152 ĐẶNG THÙY TRÂM Ban Me Dance #1
060 Hồ Huỳnh gia phúc Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
113 Phạm Thanh Hòa Thế Long Dancesport #1
172 Kozyreva Sohia Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà) #1
114 Nguyễn Thị Kim Ngân Thế Long Dancesport #1
070 Ngô Đoàn Mỹ Tiên Vĩnh Huy NVHLĐ Phú Yên #1
177 Krilly Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà) #1
179 Machakur Alisa Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà) #1
181 Krlert Nguyễn Như Quỳnh Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà) #1

Sự kiện 164: Thiếu nhi 2 - Hạng FD2 Latin - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 16:32:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
046 Lê Trọng Nhân STAR KIDS DANCE NTN QUẬN TÂN PHÚ #1
007 Mai nguyễn thanh hiền Nink dancesport #1
063 Đặng Thủy Tiên Vĩnh Huy NVHLĐ Phú Yên #1
109 Phạm Thanh Dung Thế Long Dancesport #1

Sự kiện 165: Thiếu niên 2 - Hạng FD3 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 16:37:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
117 Lê Gia Bảo Ngân Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
164 NGUYỄN VŨ PHƯƠNG LINH(RUBY) GOLD STAR DANCE ĐÀ LẠT #1

Sự kiện 166: Thiếu nhi 2 - Hạng D3 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 16:37:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
107 (M) Đặng Anh Nhựt - (F) Trần Quỳnh Anh Thế Long Dancesport #1
184 (M) Võ Công Nhã - (F) Chakur Aliza Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà) #1

Sự kiện 167: Thiếu nhi 1 - Hạng E2 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 16:42:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
150 (M) HOÀNG MINH QuỐC KHÁNH - (F) VŨ NGUYỄN KHÁNH LINH Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
184 (M) Võ Công Nhã - (F) Chakur Aliza Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà) #1
149 (M) TRẦN ĐỨC KHÁNH - (F) NGUYỄN THỊ THU NGÂN Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1

Sự kiện 168: Thiếu nhi 1 - Hạng F2 Latin - Chung kết

SK trước (Prev event): 142

6 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 16:42:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
152 ĐẶNG THÙY TRÂM Ban Me Dance #1
013 Trần Quỳnh My Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hòa #1
159 Trương Phạm Quỳnh Anh Trung tâm huấn luyện Kỹ thuật thể thao Khánh Hoà #1
137 VŨ NGUYỄN KHÁNH LINH Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
094 Vũ Phạm La Giang Grace Dance Academy #1
141 ĐẶNG An Na Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1

Sự kiện 169: Thiếu nhi 2 - Hạng FD3 Latin - Chung kết

5 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 16:45:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
046 Lê Trọng Nhân STAR KIDS DANCE NTN QUẬN TÂN PHÚ #1
007 Mai nguyễn thanh hiền Nink dancesport #1
063 Đặng Thủy Tiên Vĩnh Huy NVHLĐ Phú Yên #1
110 Đặng Anh Nhựt Thế Long Dancesport #1
108 Cao Ngọc Anh Thế Long Dancesport #1

Sự kiện 170: Thiếu niên 1 - Hạng FD3 Latin - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 16:45:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
111 Trần Quỳnh Anh Thế Long Dancesport #1
165 NGUYỄN VŨ HUỆ ANH(HELEN) GOLD STAR DANCE ĐÀ LẠT #1
040 Phạm vũ Hoàng Duy Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
173 Kostyrina Sofia Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà) #1

Sự kiện 171: Thiếu nhi 2 - Hạng F2 Latin - Chung kết

9 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 16:50:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
166 VŨ MINH HẠNH AN GOLD STAR DANCE ĐÀ LẠT #1
162 HOÀNG THỊ LAN ANH Câu lạc bộ Quỳnh Lan #1
013 Trần Quỳnh My Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hòa #1
136 PHAN VƯƠNG THANH CHÂU Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
063 Đặng Thủy Tiên Vĩnh Huy NVHLĐ Phú Yên #1
078 Võ Ngọc phương uyên Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
135 ĐOÀN NGỌC BÍCH Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
145 TRẦN ĐỨC KHÁNH Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa #1
167 BÙI KHÁNH LINH GOLD STAR DANCE ĐÀ LẠT #1

Sự kiện 172: Thiếu niên 1 - Hạng F2 Latin - Chung kết

5 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 16:50:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
163 Hoàng thị Quỳnh Anh Câu lạc bộ Quỳnh Lan #1
165 NGUYỄN VŨ HUỆ ANH(HELEN) GOLD STAR DANCE ĐÀ LẠT #1
155 Đoàn Bảo Khánh Nhật Trung tâm huấn luyện Kỹ thuật thể thao Khánh Hoà #1
040 Phạm vũ Hoàng Duy Dancesport Hải Xuân Phú yên #1
156 Võ Thanh Nguyên Trung tâm huấn luyện Kỹ thuật thể thao Khánh Hoà #1

Sự kiện 173: Thiếu nhi 2 - Hạng B Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 16:52:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
154 (M) Cao Hoàng Gia Khang - (F) Đoàn Bảo Khánh Nhật Trung tâm huấn luyện Kỹ thuật thể thao Khánh Hoà #1
045 (M) Lê Trọng Nhân - (F) Nguyễn Ngọc Thảo Vy STAR KIDS DANCE NTN QUẬN TÂN PHÚ #1

Sự kiện 174: Thiếu nhi 2 - Hạng F5 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): P - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 17:02:30 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
162 HOÀNG THỊ LAN ANH Câu lạc bộ Quỳnh Lan #1
120 Đinh Trần Như Ngọc Clb Trịnh Luận Dancesport #1
166 VŨ MINH HẠNH AN GOLD STAR DANCE ĐÀ LẠT #1

Sự kiện 175: Thiếu nhi 2 - Hạng A Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, P, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 17:05:00 3/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
154 (M) Cao Hoàng Gia Khang - (F) Đoàn Bảo Khánh Nhật Trung tâm huấn luyện Kỹ thuật thể thao Khánh Hoà #1
045 (M) Lê Trọng Nhân - (F) Nguyễn Ngọc Thảo Vy STAR KIDS DANCE NTN QUẬN TÂN PHÚ #1