Grace Dance Academy

GIẢI VÔ ĐỊCH KHIÊU VŨ THỂ THAO & NGHỆ THUẬT GRACEDANCE Cúp Hoàng Lan Mở Rộng Lần I Năm 2021

SỰ KIỆN DƯỚI 3 VẬN ĐỘNG VIÊN

Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Standard (W, T)

SBD Vận động viên Đơn vị
152 ĐẶNG THÙY TRÂM Ban Me Dance
162 HOÀNG THỊ LAN ANH Câu lạc bộ Quỳnh Lan

Thiếu nhi 2 - Hạng F1 Standard (W)

SBD Vận động viên Đơn vị
120 Đinh Trần Như Ngọc Clb Trịnh Luận Dancesport
162 HOÀNG THỊ LAN ANH Câu lạc bộ Quỳnh Lan

Thiếu nhi 2 - Hạng F2 Standard (T)

SBD Vận động viên Đơn vị
120 Đinh Trần Như Ngọc Clb Trịnh Luận Dancesport
162 HOÀNG THỊ LAN ANH Câu lạc bộ Quỳnh Lan

Thiếu nhi 2 - Hạng F3 Standard (Q)

SBD Vận động viên Đơn vị
120 Đinh Trần Như Ngọc Clb Trịnh Luận Dancesport
162 HOÀNG THỊ LAN ANH Câu lạc bộ Quỳnh Lan

Thiếu nhi 2 - Hạng F5 Standard (VW)

SBD Vận động viên Đơn vị
120 Đinh Trần Như Ngọc Clb Trịnh Luận Dancesport
162 HOÀNG THỊ LAN ANH Câu lạc bộ Quỳnh Lan

Thiếu niên 1 - Hạng F1 Standard (W)

SBD Vận động viên Đơn vị
005 Phạm Gia Tuệ Phong Tuyền Dancesport
163 Hoàng thị Quỳnh Anh Câu lạc bộ Quỳnh Lan

Thiếu niên 1 - Hạng F2 Standard (T)

SBD Vận động viên Đơn vị
005 Phạm Gia Tuệ Phong Tuyền Dancesport
163 Hoàng thị Quỳnh Anh Câu lạc bộ Quỳnh Lan

Thiếu niên 1 - Hạng FD1 Standard (W, T)

SBD Vận động viên Đơn vị
005 Phạm Gia Tuệ Phong Tuyền Dancesport
163 Hoàng thị Quỳnh Anh Câu lạc bộ Quỳnh Lan

Thiếu niên 2 - Hạng F1 Standard (W)

SBD Vận động viên Đơn vị
005 Phạm Gia Tuệ Phong Tuyền Dancesport
163 Hoàng thị Quỳnh Anh Câu lạc bộ Quỳnh Lan

Thiếu niên 2 - Hạng F2 Standard (T)

SBD Vận động viên Đơn vị
005 Phạm Gia Tuệ Phong Tuyền Dancesport
163 Hoàng thị Quỳnh Anh Câu lạc bộ Quỳnh Lan

Thiếu niên 2 - Hạng FD1 Standard (W, T)

SBD Vận động viên Đơn vị
005 Phạm Gia Tuệ Phong Tuyền Dancesport
163 Hoàng thị Quỳnh Anh Câu lạc bộ Quỳnh Lan

Thiếu niên 2 - Hạng FA Standard (W, T, VW, F, Q)

SBD Vận động viên Đơn vị
005 Phạm Gia Tuệ Phong Tuyền Dancesport

Thầy trò - Thanh thiếu niên - Hạng E2 Standard (T)

SBD Vận động viên Đơn vị
170 (M) Vũ Trọng Sự - (F) Hoàng Thị Quỳnh Anh Câu lạc bộ Quỳnh Lan

Thiếu nhi 1 - Hạng FA Latin (S, C, R, P, J)

SBD Vận động viên Đơn vị
007 Mai nguyễn thanh hiền Nink dancesport
122 Trần Ngọc Bảo Lam Grace Dance Academy

Thiếu nhi 2 - Hạng A Latin (S, C, R, P, J)

SBD Vận động viên Đơn vị
045 (M) Lê Trọng Nhân - (F) Nguyễn Ngọc Thảo Vy STAR KIDS DANCE NTN QUẬN TÂN PHÚ
154 (M) Cao Hoàng Gia Khang - (F) Đoàn Bảo Khánh Nhật Trung tâm huấn luyện Kỹ thuật thể thao Khánh Hoà

Thiếu nhi 2 - Hạng B Latin (S, C, R, J)

SBD Vận động viên Đơn vị
045 (M) Lê Trọng Nhân - (F) Nguyễn Ngọc Thảo Vy STAR KIDS DANCE NTN QUẬN TÂN PHÚ
154 (M) Cao Hoàng Gia Khang - (F) Đoàn Bảo Khánh Nhật Trung tâm huấn luyện Kỹ thuật thể thao Khánh Hoà

Thiếu nhi 2 - Hạng C Latin (C, R, J)

SBD Vận động viên Đơn vị
045 (M) Lê Trọng Nhân - (F) Nguyễn Ngọc Thảo Vy STAR KIDS DANCE NTN QUẬN TÂN PHÚ
154 (M) Cao Hoàng Gia Khang - (F) Đoàn Bảo Khánh Nhật Trung tâm huấn luyện Kỹ thuật thể thao Khánh Hoà

Thiếu nhi 2 - Hạng D1 Latin (C, R)

SBD Vận động viên Đơn vị
107 (M) Đặng Anh Nhựt - (F) Trần Quỳnh Anh Thế Long Dancesport
184 (M) Võ Công Nhã - (F) Chakur Aliza Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà)

Thiếu nhi 2 - Hạng D3 Latin (S, R)

SBD Vận động viên Đơn vị
107 (M) Đặng Anh Nhựt - (F) Trần Quỳnh Anh Thế Long Dancesport
184 (M) Võ Công Nhã - (F) Chakur Aliza Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà)

Thiếu niên 1 - Hạng F4 Latin (S)

SBD Vận động viên Đơn vị
040 Phạm vũ Hoàng Duy Dancesport Hải Xuân Phú yên
165 NGUYỄN VŨ HUỆ ANH(HELEN) GOLD STAR DANCE ĐÀ LẠT

Thiếu niên 1 - Hạng FD2 Latin (C, J)

SBD Vận động viên Đơn vị
117 Lê Gia Bảo Ngân Dancesport Hải Xuân Phú yên
165 NGUYỄN VŨ HUỆ ANH(HELEN) GOLD STAR DANCE ĐÀ LẠT

Thiếu niên 1 - Hạng FB Latin (S, C, R, J)

SBD Vận động viên Đơn vị
111 Trần Quỳnh Anh Thế Long Dancesport
148 CHENEMONT VICTORIA Clb Dancesport Nhà Thiếu Nhi Tỉnh Khánh Hòa

Thiếu niên 1 - Hạng FA Latin (S, C, R, P, J)

SBD Vận động viên Đơn vị
120 Đinh Trần Như Ngọc Clb Trịnh Luận Dancesport
166 VŨ MINH HẠNH AN GOLD STAR DANCE ĐÀ LẠT

Thiếu niên 2 - Hạng FD1 Latin (C, R)

SBD Vận động viên Đơn vị
117 Lê Gia Bảo Ngân Dancesport Hải Xuân Phú yên
164 NGUYỄN VŨ PHƯƠNG LINH(RUBY) GOLD STAR DANCE ĐÀ LẠT

Thiếu niên 2 - Hạng FD3 Latin (S, R)

SBD Vận động viên Đơn vị
117 Lê Gia Bảo Ngân Dancesport Hải Xuân Phú yên
164 NGUYỄN VŨ PHƯƠNG LINH(RUBY) GOLD STAR DANCE ĐÀ LẠT

Thiếu niên 2 - Hạng FB Latin (S, C, R, J)

SBD Vận động viên Đơn vị
164 NGUYỄN VŨ PHƯƠNG LINH(RUBY) GOLD STAR DANCE ĐÀ LẠT
165 NGUYỄN VŨ HUỆ ANH(HELEN) GOLD STAR DANCE ĐÀ LẠT

Thiếu niên 2 - Hạng FA Latin (S, C, R, P, J)

SBD Vận động viên Đơn vị
164 NGUYỄN VŨ PHƯƠNG LINH(RUBY) GOLD STAR DANCE ĐÀ LẠT
165 NGUYỄN VŨ HUỆ ANH(HELEN) GOLD STAR DANCE ĐÀ LẠT

Trước thanh niên - Hạng E4 Latin (S)

SBD Vận động viên Đơn vị
153 (M) Gordiy Sharabayko Serkiovich - (F) Nguyễn Thị Ngọc Châu Trung tâm huấn luyện Kỹ thuật thể thao Khánh Hoà
202 (M) Trương Tuấn Phong - (F) Nguyễn Ngọc Phúc Nhi Grace Dance Academy

Thanh niên - Hạng D1 Latin (C, R)

SBD Vận động viên Đơn vị
059 (M) Trần Huỳnh Dũng Long - (F) Nguyễn Đỗ Quỳnh Tiên X&N Dancesport
091 (M) Nguyễn Minh Hữu Tài - (F) Dương Thị Thu Hường HARMONY DANCE STUDIO

Thanh niên - Hạng E1 Latin (C)

SBD Vận động viên Đơn vị
059 (M) Trần Huỳnh Dũng Long - (F) Nguyễn Đỗ Quỳnh Tiên X&N Dancesport
091 (M) Nguyễn Minh Hữu Tài - (F) Dương Thị Thu Hường HARMONY DANCE STUDIO

Thanh niên - Hạng E4 Latin (S)

SBD Vận động viên Đơn vị
090 (M) Trần Hoàng Ân - (F) Nguyễn Thị Đảm HARMONY DANCE STUDIO
153 (M) Gordiy Sharabayko Serkiovich - (F) Nguyễn Thị Ngọc Châu Trung tâm huấn luyện Kỹ thuật thể thao Khánh Hoà

Trung niên 1 - Hạng E1 Latin (C)

SBD Vận động viên Đơn vị
091 (M) Nguyễn Minh Hữu Tài - (F) Dương Thị Thu Hường HARMONY DANCE STUDIO
194 (M) Bùi Văn Hoàng Anh - (F) Lê Thị Mỹ Liên Grace Dance Academy

Trung niên 1 - Hạng E2 Latin (R)

SBD Vận động viên Đơn vị
071 (M) Nguyễn Ngọc Khương - (F) Ngô Thị Mỹ Thơm Vĩnh Huy NVHLĐ Phú Yên
091 (M) Nguyễn Minh Hữu Tài - (F) Dương Thị Thu Hường HARMONY DANCE STUDIO

Trung niên 2 - Hạng F2 Latin (R)

SBD Vận động viên Đơn vị
012 Trần Thu Hải Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hòa
016 Tăng Thị Dung CLB Đức Hùng dancesport

Trung niên 2 - Hạng FD1 Latin (C, R)

SBD Vận động viên Đơn vị
012 Trần Thu Hải Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hòa
199 Dương Thị Thu Hường HARMONY DANCE STUDIO

Thầy trò - Thanh thiếu niên - Hạng E1 Latin (C)

SBD Vận động viên Đơn vị
169 (M) Hoàng Tuấn Anh - (F) Lucie Ngọc Câu lạc bộ Quỳnh Lan
194 (M) Bùi Văn Hoàng Anh - (F) Lê Thị Mỹ Liên Grace Dance Academy

Thầy trò - Thanh thiếu niên - Hạng E2 Latin (R)

SBD Vận động viên Đơn vị
168 (M) Bùi Hoàng Hiệp - (F) Hoàng Thị Lan Anh Câu lạc bộ Quỳnh Lan
187 (M) Trần Việt Hải - (F) Rikardo Allenna - Mirabell Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà)

Trung niên 1 - Hạng B Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Rumba, Bebop, Boston, Tango)

SBD Vận động viên Đơn vị
001 (M) Trần quốc Tuấn - (F) Nguyễn thị Mỹ Khiêu vũ nghệ thuật gò vấp
011 (M) Trân Văn Phẩm - (F) Đàm Thị Thuý Hằng Vũ Bình Dancesport - Tây ninh

Trung niên 1 - Hạng D1 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Boston, Tango)

SBD Vận động viên Đơn vị
001 (M) Trần quốc Tuấn - (F) Nguyễn thị Mỹ Khiêu vũ nghệ thuật gò vấp
102 (M) Nguyễn Hữu Liền - (F) Nguyễn Thị Liễu Trang Clb Khiêu Vũ Hòa Anh

Trung niên 1 - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Rumba)

SBD Vận động viên Đơn vị
081 (M) Đàm Duy Hải - (F) Phan Thị Kim Hiệp Clb Khiêu Vũ TX.Ninh Hòa - Hiệp Phan
104 (M) Lê Văn Hân - (F) Nguyễn Thị Liễu Trang Clb Khiêu Vũ Hòa Anh

Trung niên 2 - Hạng D2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chachacha, Rumba)

SBD Vận động viên Đơn vị
011 (M) Trân Văn Phẩm - (F) Đàm Thị Thuý Hằng Vũ Bình Dancesport - Tây ninh
019 (M) Lữ Ngọc Trâm - (F) Lê Thị Hiền CLB NGỌC TRÍ Q12 HCM

Trung niên 2 - Hạng E1 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chachacha)

SBD Vận động viên Đơn vị
019 (M) Lữ Ngọc Trâm - (F) Lê Thị Hiền CLB NGỌC TRÍ Q12 HCM
102 (M) Nguyễn Hữu Liền - (F) Nguyễn Thị Liễu Trang Clb Khiêu Vũ Hòa Anh

Trung niên 2 - Hạng E4 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Boston)

SBD Vận động viên Đơn vị
019 (M) Lữ Ngọc Trâm - (F) Lê Thị Hiền CLB NGỌC TRÍ Q12 HCM
103 (M) Nguyễn Văn Bồn - (F) Nguyễn Thị Xuân Clb Khiêu Vũ Hòa Anh

Vô địch - Hạng E1 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chachacha)

SBD Vận động viên Đơn vị
011 (M) Trân Văn Phẩm - (F) Đàm Thị Thuý Hằng Vũ Bình Dancesport - Tây ninh
019 (M) Lữ Ngọc Trâm - (F) Lê Thị Hiền CLB NGỌC TRÍ Q12 HCM

Vô địch - Hạng E7 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Walze)

SBD Vận động viên Đơn vị
019 (M) Lữ Ngọc Trâm - (F) Lê Thị Hiền CLB NGỌC TRÍ Q12 HCM
056 (M) Ngọc Sơn Hoàng Minh - (F) Nguyễn Thi Tươi HOANG MINH - BIÊN HÒA ĐỒNG NAI

Thầy trò - Trung niên - Hạng E4 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Boston)

SBD Vận động viên Đơn vị
056 (M) Ngọc Sơn Hoàng Minh - (F) Nguyễn Thi Tươi HOANG MINH - BIÊN HÒA ĐỒNG NAI
193 (M) Trần Việt Hải - (F) Nguyễn Ngọc Ngà Hải Dancesport ( nhà văn hoá lao động tỉnh Khánh Hoà)

Cộng tuổi 45 - 54 - Hạng E3 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Bebop)

SBD Vận động viên Đơn vị
194 (M) Bùi Văn Hoàng Anh - (F) Lê Thị Mỹ Liên Grace Dance Academy
196 (M) Nguyễn Thế Hân - (F) Hồ Thị Hằng Clb Khiêu Vũ Hòa Anh

Cộng tuổi 65 - 80 - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Rumba)

SBD Vận động viên Đơn vị
003 (M) Đặng văn Hùng - (F) Nguyễn thanh Nga Khiêu vũ nghệ thuật gò vấp
056 (M) Ngọc Sơn Hoàng Minh - (F) Nguyễn Thi Tươi HOANG MINH - BIÊN HÒA ĐỒNG NAI

Clb Khiêu Vũ TX.Ninh Hòa - Hiệp Phan - Thiếu Nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 (C)

Chưa có vận động viên đăng ký.

Vô địch - Hạng E2 Latin (R)

SBD Vận động viên Đơn vị
059 (M) Trần Huỳnh Dũng Long - (F) Nguyễn Đỗ Quỳnh Tiên X&N Dancesport
071 (M) Nguyễn Ngọc Khương - (F) Ngô Thị Mỹ Thơm Vĩnh Huy NVHLĐ Phú Yên

Hạng Phong Trào - Cao niên - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Rumba)

SBD Vận động viên Đơn vị
003 (M) Đặng văn Hùng - (F) Nguyễn thanh Nga Khiêu vũ nghệ thuật gò vấp
056 (M) Ngọc Sơn Hoàng Minh - (F) Nguyễn Thi Tươi HOANG MINH - BIÊN HÒA ĐỒNG NAI

Thanh niên - Hạng C Standard (W, T, Q)

SBD Vận động viên Đơn vị
004 (M) Bùi Hoàng Hiệp - (F) Lucie Ngọc Phong Tuyền Dancesport
204 (M) Hoàng Tiến Mạnh - (F) Văn Quỳnh Phương Sở VHTT Tp.Hồ Chí Minh